Zorg bij dementie en geheugenproblemen

Casemanager dementie

Dementie is een ingrijpende ziekte met een grote impact op het leven van u en uw naasten. Om zo goed mogelijk om te gaan met deze ziekte en de gevolgen ervan kan een casemanager dementie u hierin begeleiden. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. 

“Een vast vertrouwd gezicht die je wegwijs maakt en ondersteuning biedt binnen de dementiewereld met praktische tips, informatie en adviezen.”p

Wat kan een casemanager voor u betekenen?
Een casemanager is betrokken bij u vanaf de diagnose tot aan het overlijden of opname in een zorgsetting. Een casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat, en is voor mantelzorgers een luisterend oor en aanspreekpunt. De geboden ondersteuning wordt afgestemd op uw hulpvraag. De casemanager komt op afspraak bij u langs, en is daarnaast op aanvraag (telefonisch) beschikbaar.

Heeft u recht op een casemanager?
Iedereen met een diagnose dementie, of een vorm van dementie, heeft recht op een casemanager. Ook bij een vermoeden van dementie kan er een beroep worden gedaan op een casemanager. Het aanvragen van een casemanager loopt vaak via de huisarts of wijkverpleegkundige. Op de website van Dementie Netwerk Nederland kunt u contactgegevens vinden van het dementienetwerk bij u in de regio.

Kosten
Geboden begeleiding door een casemanager wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, en is dus kosteloos.

In het menu aan de linkerzijde* staan de regio's benoemd waar de casemanagers van Carinova werkzaam zijn. Per regio vindt u de betreffende casemanagers met hun werkdagen en mailadres.