Privacy

Door het bezoeken van onze website en door het gebruikmaken van onze online diensten, stelt u vertrouwen in ons. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u te informeren op welke manier we dit doen.

Privacyverklaring

Wij geven u graag inzicht in de informatie die we verzamelen en om welke redenen we dit doen. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Carinova die via deze site worden aangeboden.

Privacy en geheimhouding

Carinova zal bij het verlenen van zorg of diensten handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot dossiers, privacy en geheimhouding. Voor alle medewerkers geldt een bij de desbetreffende beroepsuitoefening passende geheimhoudingsplicht. Voor heel Carinova is het privacyreglement van toepassing.

Aanvullende documenten

Beeldmateriaal bij Carinova

Staat u (of een naaste/familielid) op een foto of video op een door Carinova beheerd kanaal, zoals deze website, sociale media of op gedrukt materiaal en wenst u uw toestemming hiervoor in te trekken? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring

Onze privacyverklaring wordt vaak aangepast. Blijf op de hoogte van eventuele aanpassingen en raadpleeg deze pagina regelmatig.

Meer informatie over privacy

Voor algemene informatie over privacy, de AVG en de beveiliging van uw gegevens, bekijk dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Handig om te weten

Bekijk alle veelgestelde vragen
Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.