Over Carinova

Zijn wie u bent, leven zoals u wilt. Carinova wil dat mogelijk maken. Ook als bij het ouder worden beperkingen horen. We staan voor veelzijdige zorg, op kwetsbare momenten in het leven, in een zo vertrouwd mogelijke omgeving.  

Vertrouwd dichtbij, met regie in eigen hand is het motto van Carinova. Wij zorgen ervoor dat cliënten zo lang mogelijk zelf zijn of haar keuzes in hun leven kunnen maken. Het is belangrijk dat cliënten zich thuis voelen bij ons: dichtbij en vertrouwd. 

Samen mogelijk maken

Carinova is een grote regionale zorgorganisatie op het gebied van thuiszorg, woonzorg, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning. Carinova is actief in 9 gemeenten in de provincies Overijssel. In totaal wordt aan 12.000 cliënten zorg geboden door bijna 4.000 medewerkers en zo’n 1.000 vrijwilligers. Carinova werkt met zelfstandige zorgteams en met een zo klein mogelijk management en ondersteunende diensten.

De organisatie staat voor vooruitgaan, verbeteren en vernieuwen. We willen het gewoon goed regelen. Voor alle inwoners in ons werkgebied. Alle inwoners krijgen kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige en betaalbare zorg en ondersteuning. Nu en in de toekomst. Uiteraard kunnen we niet zonder onze partners in de wijk en in regio. Voor ons en de cliënten noemen we dat: samen mogelijk maken.  

Visie op zorg

Carinova heeft een specifieke visie op zorg. Bij elke zorgvraag staat voorop hoe de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de cliënt vergroot kan worden vanuit de het principe ‘zo lang mogelijk thuis of zo thuis als mogelijk’. Cliënten worden meer ondersteund vanuit het sociale netwerk, daarvoor zijn ook digitale platforms beschikbaar.

In de thuiszorg bijvoorbeeld via het project OZOverbindzorg, een digitaal netwerk waar de cliënt zelf de regie voert en waarop ook familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorg (1e lijn en 2e lijn) zijn aangesloten. In de woonzorg bijvoorbeeld via Familienet, waar medewerkers en cliënten ‘nice to know’ informatie kunnen uitwisselen met familie en vrienden. Ook door het organiseren van familieavonden binnen de woonzorg worden familieleden meer betrokken bij het reilen en zeilen op de locatie.

Behandelcentrum

Een compleet eerstelijns behandelcentrum vormt onderdeel van Carinova. Daar vindt u diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, ouderengeneeskunde en psychologie onder een dak. U kunt hier terecht voor advies en behandeling van lichamelijke of psychische klachten die het gevolg zijn van een chronische ziekte of die horen bij het ouder worden.

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.