Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de mensen die Carinova helpt, begeleidt en verzorgt. De cliëntenraad geeft adviezen, denkt mee en beoordeelt aanvragen.

Wat we doen

De cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van cliënten, bewoners én naastbetrokkenen.We denken mee bij ontwikkelingen, veranderingen in beleid en geven ook advies. Steeds met de intentie om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor cliënten, bewoners en naasten te verbeteren. 

De CR van Carinova heeft acht leden en een onafhankelijke voorzitter. We praten met cliënten en bewoners over de kwaliteit van de zorg van Carinova. Soms individueel en soms in groepsgesprekken. De onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers: van huisvesting, eten en drinken, financiën tot de inrichting van onze zorg. Regelmatig is er overleg met de Raad van Bestuur van Carinova om onze ideeën en input te delen. Ook wettelijk heeft de CR inspraak via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Wie we zijn     

Naam

Aandachtsgebied/
Commissie

Contactpersoon locatie

Piet de Noord

Voorzitter

 

Ineke Dost

Commissie communicatie

Park Braband

Dieuwke Dijk

Commissie communicatie
Commissie Formele/informele zorg

Diessenplas

Gerda Dutij

Commissie Kwaliteit en Welzijn Woonzorg

Het Averbergen
Willibrord
St. Jozef

Ben Koekkoek

Commissie Financiën

De Hartkamp (2e contactpersoon)

Nico Overgoor

Commissie Financiën

Het Sparrenheuvel

Nic Louis

Commissie Formele/Informele zorg

Huize Salland

Aad van Velzen

Commissie Kwaliteit en Welzijn Woonzorg

De Hartkamp
St. Jozef

Een lid aan het woord

Ben Koekkoek is nu bijna 2 jaar lid van de cliëntenraad. Hij koos voor de cliëntenraad omdat hij het belangrijk vindt om op maatschappelijk vlak bij te dragen:  

“Mijn ouders woonden in een verzorgingstehuis, maar ik heb zelf geen zorgachtergrond. In de CR zitten mensen met verschillende vakgebieden en ervaringen, en ik kom uit de financiële sector. Samen denken we mee over de zorg van de toekomst. Je kijkt echt vanuit het perspectief van cliënten, bewoners en naasten en dat is heel waardevol om te doen. Mijn kennis over financiën komt daarbij vaak goed van pas. En zo neemt ieder lid weer zijn eigen ervaringen en expertise mee.” 

Druppel

- Lid cliëntenraad

Wilt u opkomen voor het belang van cliënten? Word lid van de CR!

Meepraten

Wilt u als cliënt of bewoner graag meepraten op uw eigen locatie of binnen uw eigen regio, dan kunt u uw stem laten horen in het lokaal overleg of cliëntenpanel. Hierbij is een contactpersoon van de cliëntenraad aanwezig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw locatiemanager/teamleider. Wij horen graag hoe u de zorg ervaart en uw ideeën voor verbetering. Uw signalen zijn voor ons een belangrijke informatiebron!

Wat zijn voor ons belangrijke onderwerpen:

  • Uw ervaring als cliënt
  • Wonen en welzijn
  • Eten en drinken
  • Betrokkenheid van familie/thuisbezoek
  • Ontspanningsactiviteiten
  • Communicatie
  • Ingrijpende verbouwingen, verhuizingen

Input delen

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Deel ze vooral met ons! Alle leden zijn erg betrokken mensen, die de zorg en ondersteuning door Carinova zo goed mogelijk door uw ogen willen bekijken. Heeft u een praktische vraag over uw zorg, dan kunt u altijd terecht bij uw hulpverlener en/of locatiemanager/teamleider.

Informatie en contact

De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Dineke van Erven, bereikbaar op dinsdag en donderdag via tel.nr. 06-10648085 of email: cliëntenraad@carinova.nl

 

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.