Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de mensen die Carinova helpt, begeleidt en verzorgt. De cliëntenraad geeft adviezen, denkt mee en beoordeelt aanvragen.

Wat we doen

De cliëntenraad (CR) behartigt de belangen van cliënten, bewoners én naastbetrokkenen.We denken mee bij ontwikkelingen, veranderingen in beleid en geven ook advies. Steeds met de intentie om de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor cliënten, bewoners en naasten te verbeteren. 

De CR van Carinova heeft acht leden en een onafhankelijke voorzitter. We praten met cliënten en bewoners over de kwaliteit van de zorg van Carinova. Soms individueel en soms in groepsgesprekken. De onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers: van huisvesting, eten en drinken, financiën tot de inrichting van onze zorg. Regelmatig is er overleg met de Raad van Bestuur van Carinova om onze ideeën en input te delen. Ook wettelijk heeft de CR inspraak via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Wie we zijn     

Voorzitter  

Piet de Noord

Financiën

Ben Koekkoek – Nico Overgoor

Wonen en Welzijn/Zorg thuis 

Wybrich Hettema – Jan Schepers

Kwaliteit Woonzorglocaties    

Aad van Velzen - Gerda Dutij 

Communicatie    

Dieuwke Dijk

Mantelzorg

Gerda Dutij – Jan Schepers

Een lid aan het woord

Ben Koekkoek is nu bijna 2 jaar lid van de cliëntenraad. Hij koos voor de cliëntenraad omdat hij het belangrijk vindt om op maatschappelijk vlak bij te dragen:  

“Mijn ouders woonden in een verzorgingstehuis, maar ik heb zelf geen zorgachtergrond. In de CR zitten mensen met verschillende vakgebieden en ervaringen, en ik kom uit de financiële sector. Samen denken we mee over de zorg van de toekomst. Je kijkt echt vanuit het perspectief van cliënten, bewoners en naasten en dat is heel waardevol om te doen. Mijn kennis over financiën komt daarbij vaak goed van pas. En zo neemt ieder lid weer zijn eigen ervaringen en expertise mee.” 

Druppel

Vacature - Lid cliëntenraad

Wilt u opkomen voor het belang van cliënten? Word lid van de CR!

Lees meer

Meepraten

Wilt u als cliënt of bewoner graag meepraten op uw eigen locatie of binnen uw eigen regio, dan kunt u uw stem laten horen in het lokaal overleg of cliëntenpanel. Hierbij is een contactpersoon van de cliëntenraad aanwezig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw locatiemanager/teamleider. Wij horen graag hoe u de zorg ervaart en uw ideeën voor verbetering. Uw signalen zijn voor ons een belangrijke informatiebron!

Wat zijn voor ons belangrijke onderwerpen:

  • Uw ervaring als cliënt
  • Wonen en welzijn
  • Eten en drinken
  • Betrokkenheid van familie/thuisbezoek
  • Ontspanningsactiviteiten
  • Communicatie
  • Ingrijpende verbouwingen, verhuizingen

Input delen

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Deel ze vooral met ons! Alle leden zijn erg betrokken mensen, die de zorg en ondersteuning door Carinova zo goed mogelijk door uw ogen willen bekijken. Heeft u een praktische vraag over uw zorg, dan kunt u altijd terecht bij uw hulpverlener en/of locatiemanager/teamleider.

Informatie en contact

Bel naar 06-10 64 80 85 t.n.v. D. van Erven-Slot, ambtelijk secretaris of mail naar clientenraad@carinova.nl

 

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.