Cliëntenraad

Als cliënt of als bewoner van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van Carinova. Dit kan via de cliëntenraad. Wij als cliëntenraad hechten veel waarde aan uw mening en inbreng. Dit om alle cliënten, bewoners én hun naaste betrokkenen één stem te geven.

Vertrouwd dichtbij

Wilt u graag meepraten op uw eigen locatie of binnen uw eigen regio, dan kunt u uw stem laten horen in het lokaal overleg of cliëntenpanel. Hierbij is een contactpersoon van de cliëntenraad aanwezig. U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw locatiemanager/teamleider.

Wat we doen

De cliëntenraad behartigt de belangen van u als cliënt, bewoner én naast betrokkene. Wij horen dan ook graag hoe u de zorg ervaart en uw ideeën voor verbetering. Uw signalen zijn voor ons een belangrijke informatiebron!

Hoe beter wij weten hoe het met de kwaliteit, veiligheid van thuiszorg en wonen is gesteld, hoe beter wij uw belang kunnen behartigen. Wij denken actief mee met de raad van bestuur en geven zowel gevraagd als ongevraagd advies over de onderwerpen die de zorg en wonen raken. We hebben taken en bevoegdheden, zoals die in de Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstelling zijn vastgelegd.

Wat zijn voor ons belangrijke onderwerpen:

  • Uw ervaring als cliënt
  • Wonen en welzijn
  • Eten en drinken
  • Betrokkenheid van familie/thuisbezoek
  • Ontspanningsactiviteiten
  • Communicatie
  • Ingrijpende verbouwingen, verhuizingen

Allemaal zaken, die uw zorg raken!

Wie we zijn     

Voorzitter  

Piet de Noord

Financiën

Ben Koekkoek

Wonen en Welzijn/Zorg thuis 

Wybrich Hettema – Jan Schepers  - Aad van Velzen

Kwaliteit veiligheid/eten/drinken     

Aad van Velzen

Communicatie    

Dieuwke Dijk

Financiën   

Nico Overgoor

Mantelzorg

Gerda Dutij – Jan Schepers

 

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? 

Kom er gerust mee! Alle leden zijn erg betrokken mensen, die de zorg en ondersteuning door Carinova zo goed mogelijk door uw ogen willen bekijken. Heeft u een praktische vraag over uw zorg, dan kunt u altijd terecht bij uw hulpverlener en/of locatiemanager/teamleider.

Informatie en contact?

Bel naar 06-10 64 80 85 t.n.v. D. van Erven-Slot, ambtelijk secretaris of mail naar clientenraad@carinova.nl

 

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.