Geestelijke verzorging

Soms staat het leven even stil. Gebeurt er iets wat ingrijpend is. U wordt ziek. U kunt voor kortere of langere tijd niet meer thuis wonen. U verliest iemand die u dierbaar is. Dan kan het goed zijn om hier met iemand over te praten. De geestelijk verzorger biedt een luisterend oor en staat met u stil bij de gedachten, gevoelens en vragen die u heeft. Zoals bij het gevoel van afhankelijk zijn. Het wennen aan een nieuwe woonsituatie. Of bij vragen als: Waarom overkomt mij dit? Waar vind ik houvast? 

Geestelijke zorg voor u en uw familie
U kunt zelf voor een gesprek of ondersteuning aankloppen bij de geestelijk verzorger, maar ook uw familieleden of medewerkers van Carinova.

De geestelijk verzorgers zijn er voor:

 • bewoners of cliënten, zowel in de verpleeghuizen, revalidatieafdelingen, woonzorglocaties als thuis
 • familie van bewoners en andere mensen die direct bij hun leven betrokken zijn
 • medewerkers van Carinova 

Ondersteuning op maat
U kunt bij de geestelijke verzorging terecht voor:

 • een persoonlijk gesprek, eenmalig of vaker, een luisterend oor, om vragen die leven te verhelderen en samen te zoeken naar antwoorden
 • begeleiding bij verlies of een andere ingrijpende gebeurtenis
 • ondersteuning en begeleiding in de laatste levensfase
 • een ritueel bij ziekte of sterven
 • een viering of kerkdienst
 • groepsbijeenkomsten
 • begeleiding van ethische dilemma’s of het nemen van een moeilijke beslissing

De geestelijk verzorgers
Binnen Carinova zijn twee geestelijk verzorgers werkzaam. Zij hebben de zorg over de verschillende huizen verdeeld. 

Godelieve Pieper is eerstverantwoordelijke voor

 • Het Averbergen
 • Diessenplas
 • De Hartkamp
 • Huize Salland
 • Park Braband
 • Sint Willibrord

Joset van Leeuwen is eerstverantwoordelijke voor

 • Graaf Florishof
 • Ravelijn
 • Sint Jozef
 • Sparrenheuvel

De geestelijk verzorgers zijn beide beschikbaar voor de cliënten in de thuissituatie

U kunt de geestelijk verzorgers bereiken via:
geestelijkverzorger@carinova.nl

Meer informatie over geestelijke verzorging thuis ->
Gemeente Deventer, Olst-Wijhe, Raalte:
www.cvlsalland.nl

Gemeente Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle & Staphorst:
https://gvthuisoverijssel.nl