Bezoeken

Update 22 september 2021

Bezoekregeling

Ondanks dat tijdens de corona persconferentie van 14 september jl. en in het nieuws, groot gecommuniceerd wordt dat de 1.5 meter afstand losgelaten kan worden, zitten hier toch enkele voorwaarden aan vast. Wij kunnen niet aan al deze voorwaarden voldoen waardoor in sommige situaties de 1,5 meter nog gehandhaafd wordt. Hieronder de maatregelen die per 25 september van kracht zijn:

- De bezoekersregistratie komt te vervallen.

- Alle bezoekers worden vriendelijk verzocht een chirurgisch mondneusmasker type IIR tijdens het gehele bezoek. 

- 2 bezoekers tegelijk, er mogen meerdere bezoekers komen per dag. Indien de kamer van de cliënt groot genoeg is om meerdere bezoekers op 1.5 meter te ontvangen, kan dit toegelaten worden.

-Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts,  bezoek de locatie dan niet. 

- Desinfecteer u handen bij binnenkomst.

- Bij cliënten die op huisbezoek zijn geweest wordt op de 5de dag na huisbezoek een coronatest afgenomen.

- Het kabinet heeft voor de eet- en drinkgelegenheden op en in zorglocaties, verzorgingsplaatsen en locaties waar georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen plaatsvindt een uitzondering gemaakt. De horeca gelegenheden kunnen zonder coronatoegangsbewijs bezocht worden.

-Indien de cliënten met familie / bezoekers een horeca gelegenheid bezoeken, waar een coronatoegangsbewijs nodig is, vragen wij de familie of wettelijke vertegenwoordiger dit te regelen. Op https://coronacheck.nl/nl/print/keuze-papieren-bewijs treft u een duidelijke instructie aan.

-----------------------------

Update 21 mei

Binnen de woonzorglocaties worden de coronamaatregelen versoepeld. Verderop deze pagina treft u onder 'Bezoekregeling per locatie'de richtlijnen. De algemene maatregelen worden overzichtelijk gepresenteerd via het volgende schema, klik hier.

Update 12 mei

De vaccinaties van cliënten woonzorglocaties zijn met goed gevolg afgerond. De opkomst was hoog. Ook de belangstelling voor vaccinatie onder medewerkers is hoog. De vaccins geven echter geen 100% immuniteit (het vaccin beschermt tegen het ziek worden door Corona) echter bestaat de mogelijkheid dat overdracht van het virus kan plaats vinden als je gevaccineerd bent.

Alhoewel Carinova al geruime tijd geen besmettingen meer onder woonzorgcliënten kende stak corona begin mei toch de kop op bij woonzorglocatie De Diessenplas in Holten. Bij eerste symptomen die kunnen wijzen op corona besmetting volgen we de richtlijnen van het RIVM. Op de Diessenplas zijn dan ook alle cliënten en medewerkers  getest. Uit deze test bleek dat vier medewerkers en een aantal cliënten op één afdeling besmet waren.  De gevaccineerde cliënten met een redelijke gezondheid hebben lichte klachten. Cliënten in een slechte conditie of zonder vaccinatie worden ernstig ziek en hebben de kans te overlijden. Sinds de besmettingen zijn 2 cliënten op de betreffende afdeling overleden.  Deze situatie maakt opnieuw duidelijk dat de vaccinatie beschermt tegen een ernstig verloop van de ziekte, maar dat vaccin het geen bescherming biedt tegen het al dan niet krijgen van een corona besmetting. De isolatiemaatregelen zijn direct toegepast en alles was in week 19 weer onder controle. Ook aan de welzijnsaspecten op deze afdeling werd uitgebreid aandacht gegeven. Veel waardering voor de flexibiliteit, betrokkenheid en inzet van onze zorgteams. Hiermee weten we de continuïteit van zorg te realiseren.

Tegelijkertijd bestudeert Carinova de mogelijkheden voor verdere versoepelingen met betrekking van het bezoeken van de woonzorglocaties. Deze versoepelingen zullen per locatie worden bepaald. Op deze pagina is per woonzorglocatie te lezen hoe die zijn vormgegeven.

Carinova beschermt haar bewoners, vrijwilligers en personeel zoveel mogelijk tegen de verspreiding van het coronavirus. De ontwikkelingen kunnen zich snel opvolgen, volg daarom stipt de richtlijnen en aanwijzingen van onze zorgmedewerkers op. Heeft u verkoudheidsklachten, plotseling reuk- en / of smaakverlies, hoest, keelpijn en/of koorts,  bezoek de locatie dan niet. Bent u in de afgelopen dagen in contact geweest met een van corona besmette persoon (of verdenking daarvan) dan blijft u thuis,

Voorwaarden voor de bezoekersregeling:

 • Registratie, wij vragen u of u gevaccineerd bent, u bent niet verplicht hierop te antwoorden.
 • Handhygiëne
 • 1,5 meter afstand
 • Tijdens het bezoek wordt het chirurgisch mondneus masker type IIR de gehele tijd gedragen. (Bezoekers dragen GEEN stoffenmaskers)
 • Bewoners kunnen meerdere keren per dag bezoek ontvangen. Per bezoek geldt het maximum van 2 bezoekers. Kinderen onder de 12 jaar tellen hierbij mee
 • Bij vastgestelde besmetting (of verdenking van) bij de bewoner zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. U wordt geïnstrueerd over het aan- en uittrekken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen onder begeleiding van een zorgmedewerker. 
 • Wandelen toegestaan ook buiten het terrein van Carinova
 • Opheffen van de quarantainemaatregelen na huisbezoek.
 • Openen van de Grand Cafés op de Hartkamp en Diessenplas voor cliënten en bezoekers.
 • Fietsen met de duo-fiets.

 

Heeft u een van onderstaande klachten, bezoek de woonzorglocatie dan niet en laat u testen bij de GGD:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Bezoekregeling per locatie:

Park Braband

De bezoekersregeling op onze locaties wordt verder versoepeld. De registratie bij binnenkomst en het handhaven van de 1,5 meter tijdens het bezoek blijven gehandhaafd. Het aantal bezoekers is niet meer gelimiteerd, maar het aantal bezoekers is afhankelijk van de ruimte. De1,5 meter afstand dient haalbaar te zijn op een appartement/slaapkamer.

- Houdt 1,5 meter afstand tot cliënten en medewerkers, indien dit niet mogelijk is, draag dan een chirurgisch mondneus masker type IIR (aangeboden door de locatie).

- Desinfecteer u handen bij binnenkomst.

- Bij klachten blijf thuis en laat u testen, bezoek de locatie dan niet.

- Registratie bij bezoek aan de locatie.

Sparrenheuvel

De bezoekersregeling is versoepeld. De registratie bij binnenkomst en het handhaven van de 1,5 meter tijdens het bezoek blijven gehandhaafd. Het aantal bezoekers is niet meer gelimiteerd, maar het aantal bezoekers is afhankelijk van de ruimte. De1,5 meter afstand dient haalbaar te zijn op een appartement/slaapkamer.

Sint Jozef

Woongroep 1 t/m 8

 • Er zijn maximaal 2 bezoekers op één bezoekmoment per cliënt per dag.
 • Bezoek is alle dagen mogelijk.
 • Bezoek is alleen mogelijk op afspraak die u maakt bij het betreffende zorgteam.
 • Bezoek meldt zich eerst in het Grand Café voor registratie en een gezondheidscheck.
 • Het registratieformulier wordt 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.
 • Bezoek krijgt een chirurgische mondneusmasker type IIR aangereikt door gastheer/gastvrouw.
 • Bezoek houdt 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt i.v.m. 1,5 meter afstand.
 • Het Grand Café is toegankelijk en er kan buiten gewandeld worden, mits er geen aanvullende regels gelden voor de afdeling én 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Woongroep 9 t/m 12

 • Bezoek is alle dagen mogelijk in onderstaande tijdsblokken:
  • 10:30-12:00uur
  • 14:30-17:00uur
  • 19:00-20:30uur.
 • Bezoek meldt zich eerst in het Grand Café voor registratie en gezondheidscheck. Hier kan gevraagd worden naar de vaccinatiestatus van de bezoeker. Het is niet verplicht deze vraag te beantwoorden.

Het registratieformulier wordt 14 dagen bewaard, daarna vernietigd.

 • Bezoek krijgt een chirurgisch mondneusmasker van de gastheer/gastvrouw.

De bezoeker houdt 1,5 meter afstand van cliënten en medewerkers. Kan er geen 1,5 meter afstand worden gehouden, dan draagt de bezoeker een chirurgisch mondneusmasker type IIR.

 • Bezoek vindt plaats op de kamer van de cliënt.
 • Er mogen 2 bezoekers tegelijkertijd komen. Deze 2 bezoekers mogen worden afgewisseld.
 • Naast de 2 bezoekers, zijn ook max. 2 kinderen onder de 12 jaar welkom.
 • Op de kamer van de cliënt mag het bezoek een kopje koffie drinken op 1,5 meter afstand van cliënt/medewerker.
 • Er mag gebruik worden gemaakt van het terras van het Grand Café.
 • Een rondje wandelen mag, onder voorwaarde dat er tijdens het wandelen binnen 1,5 meter een chirurgisch mondneusmasker wordt gedragen door de bezoeker.

Ravelijn

De bezoekersregeling is verder versoepeld. De registratie bij binnenkomst en het handhaven van de 1,5 meter tijdens het bezoek blijven gehandhaafd. Het aantal bezoekers is niet meer gelimiteerd maar het aantal bezoekers is afhankelijk van de ruimte. De1,5 meter afstand dient haalbaar te zijn op een appartement/slaapkamer. Indien de 1,5 meter niet haalbaar is, zal het personeel u hierop wijzen en zullen zij u verdere aanwijzingen geven.

Uw bezoek kunt u plannen door te bellen naar de volgende nummers

Ravelijn 1
0570-674121
0570-674122

Ravelijn 2
0570-674123
0570-674124

Graaf Florishof
Voor de woongroepen AB-CD-EF gelden de volgende bezoekersafspraken:

 • Bezoek kan zoals u het nu gewend bent, met inachtneming van de strikte RIVM richtlijnen, plaats vinden.
 • Per bewoner maximaal 2 bezoeker tegelijkertijd per dag. Hiermee voorkomen we te grote drukte in de huiskamer en algemene ruimten.
 • We willen u graag verzoeken om met de lift naar de afdeling te gaan om kruisingen in het trappenhuis te voorkomen waardoor we risico’s kunnen verkleinen.
 • Registratie/gezondheidscheck invullen voordat u op bezoek gaat, de registratie map ligt bij de voordeur van de afdeling.
 • Goede handdesinfectie.
 • Altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • U kunt vervolgens aanbellen bij de afdeling en zal de medewerker u ontvangen.
 • U krijgt een mondmasker aangereikt om te dragen binnen de woonzorglocatie.
 • Bij vastgestelde besmetting (of verdenking van) bij de bewoner zijn aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. U wordt geïnstrueerd over het aan- en uittrekken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen onder begeleiding van een zorgmedewerker die u ontvangt.

Indien regels niet juist gehanteerd worden dan kunt u daar op aan worden gesproken door de medewerker. Heeft u vragen mbt de bezoekersregeling dan kunt u naar de afdeling bellen:

Afdeling AB: 0570-552113
Afdeling CD: 0570-552115
Afdeling EF: 0570-552117

De Hartkamp
Bezoekers zijn welkom zonder afspraak en kunnen zich melden bij de desbetreffende afdeling/woning.
(Er dient aangebeld te worden, afdelingen/woningen zijn niet vrij toegankelijk.)
Bij ontvangst bij de afdeling/woning wordt er door een zorgmedewerker een gezondheidscheck uitgevoerd.
Bezoek vindt veelal plaats op de kamer van de bewoner, max. 2 bezoekers tegelijktijd per dag  i.v.m. 1 ½ meter.
Ook is het Grand café toegankelijk, er kan buiten gewandeld worden en er kan gebruik gemaakt worden van de terrassen.

Diessenplas

De bezoekersregeling op onze locaties isversoepeld. De registratie bij binnenkomst en het handhaven van de 1,5 meter tijdens het bezoek blijven gehandhaafd. Het aantal bezoekers is niet meer gelimiteerd, maar het aantal bezoekers is afhankelijk van de ruimte. De1,5 meter afstand dient haalbaar te zijn op een appartement/slaapkamer.

Huize Salland
U wordt ontvangen door gastheren/dames bij de deur die uw bezoek registeren en de gezondheidscheck uitvoeren, U bent welkom met max. 2 bezoekers per bewoner per dag.

Vanaf 3 aug zijn de  bezoektijden;

tussen 10.00 uur en 12.00 uur
tussen 13.00 uur en 17.00 uur
tussen 18.00 uur en 21.00 uur

St Willibrord

U bent welkom om op bezoek te komen tussen 10.00-20.00 uur. Wij vragen een ieder zich te houden aan de algemene hygiene- richtlijnen, zich te registreren bij binnenkomst en met maximaal 2 bezoekers op een appartement te verblijven. Bij binnenkomst krijgt u door de gastvrouw/heer een mondmasker aangereikt. Wij vragen u deze te dragen op de gangen en in situaties waarin de afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. 

Averbergen
U bent welkom om op bezoek te komen tussen 10.00-20.00 uur. Wij vragen een ieder zich te houden aan de algemene hygiene- richtlijnen, zich te registreren bij binnenkomst en met maximaal 2 bezoeker op een appartement te verblijven. Bij binnenkomst krijgt u door de gastvrouw/heer een mondmasker aangereikt. Wij vragen u deze te dragen op de gangen en in situaties waarin de afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd.