Carinova Behandelcentrum

Informatie over het behandelcentrum vindt u op www.behandelcentrumcarinova.nl/

Hier vindt u informatie over

 • Bewegingsagogie
 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Valtraining
 • Geestelijke verzorging
 • Logopedie
 • Maatschappelijke werk
 • Muziektherapie
 • Psycholoog
 • Specialist Ouderengeneeskunde
 • Verpleegkundig specialist