Uw complimenten, klachten of tips

Carinova ziet graag tevreden cliënten. Onze collega's zetten zich elke dag in om u de beste zorg te bieden. We streven ernaar om daarbij zoveel mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Daarom hechten wij veel waarde aan uw ervaring, suggesties, complimenten en klachten. Heeft u op-/aanmerkingen of een klacht? Maak het kenbaar. Mogelijk kunnen we met uw reactie de zorg en dienstverlening aan u én anderen verbeteren.

Complimenten

Een goede behandeling en verzorging van cliënten zijn voor Carinova erg belangrijk. Wij hechten veel waarde aan uw ervaring en horen het graag als u tevreden bent.

Zorgkaart Nederland

U kunt uw waardering geven op Zorgkaart Nederland. https://www.zorgkaartnederland.nl/

Geef uw waardering op Google

Ook waarderingen op Google zijn voor ons erg waardevol. Om uw waardering te delen heeft u wel een Google of Gmail account nodig. 

Persoonlijk compliment maken?

Is er een compliment dat u Carinova en haar medewerkers kenbaar wil maken? Dan kunt u dat doen via onze medewerkers of klantenservice. Neem contact op via 0900-8662 of info@carinova.nl

Klachten

Bent u minder tevreden of heeft u een klacht over onze zorg of dienstverlening, neemt u dan alstublieft eerst contact op met de desbetreffende medewerker of de leidinggevende daarvan. De ervaring leert dat het kenbaar maken tot meer duidelijkheid leidt over wat u wenst, en dat kan dan wellicht snel tot bijstelling van de zorg of dienstverlening leiden. U kunt bellen naar  0900-8662 of via e-mail: info@carinova.nl   

Klachtenbemiddelaar 

Ook kunt u, kosteloos, contact opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar vanuit Quasir. De klachtenbemiddelaar kan u informeren, de weg wijzen, met u meedenken en indien gewenst adviseren. Klachtenbemiddelaar Quasir: 
Telefoonnummer: 06-48 44 55 38 of via e-mail: bemiddeling@quasir.nl 

Cliëntondersteuners 

Ook heeft u het recht om een kosteloos beroep te doen op de beschikbaarheid van cliëntondersteuners vanuit de organisatie Zorgbelang-Overijssel. Cliëntondersteuners kunnen brede informatie, advies of ondersteuning geven over indicatiestelling, zorg aanvragen, eigen bijdragen, ontevredenheid of een klacht met een zorgorganisatie, etc. 
Voor actuele informatie hierover kunt u terecht bij Zorgbelang Overijssel. Cliëntenondersteuner via Zorgbelang Overijssel: Telefoonnummer: 074–29 13 597 of via www.adviespuntzorgbelang.nl 

 

U wilt een klacht indienen 

Wanneer u als cliënt of de door u gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger, ondanks de hiervoor genoemde stappen, toch een klacht wil indienen kunt u een schriftelijke klacht richten aan de Raad van Bestuur via klacht@carinova.nl of per post via: 
Raad van Bestuur, onder vermelding van: ‘klacht’, Postbus 678, 7400AR, Deventer. 

Attentie:  Wanneer u echter een klacht wilt indienen die te maken heeft met een besluit dat valt onder artikel 55 van de Wet zorg en dwang, dan dient u deze klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie Wet zorg en dwang, Klik hier voor meer informatie.  

Méér informatie gewenst? 

U kunt de folder, de regeling en het klachtenformulier toegestuurd krijgen. Belt u dan met onze Klantenservice: T 0900-8662 of via: info@carinova.nl  

Klachtenfolders

Klachtenfolder algemeen
Klachtenfolder Wet zorg en dwang

https://www.carinova.nl/media/t3vf404p/a5_broch_klachten_algemeen_121021_web.pdf

Klacht wet zorg & dwang

Bent u minder tevreden of heeft u klacht over onze zorg of dienstverlening ten aanzien van: 

  • een beslissing met betrekking tot onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang;
  • een onvrijwillige opname in het kader van de Wet zorg en dwang;

neemt u dan a.u.b. eerst contact op met de desbetreffende medewerker of de leidinggevende daarvan. De ervaring leert dat het kenbaar maken tot meer duidelijkheid leidt over wat u wenst en dat kan dan wellicht snel tot bijstelling van de zorg of dienstverlening leiden.  

Ook kunt u, kosteloos, contact hier over opnemen met de onafhankelijke klachtenbemiddelaar vanuit Quasir. 

De klachtenbemiddelaar kan u informeren, de weg wijzen, met u meedenken en adviseren over de in uw situatie geldende regeling of u doorverwijzen naar de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. 

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang 

Ook heeft u het recht bijgestaan te worden door speciale cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang. De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang kan u bij al uw vragen in het kader van de Wet zorg en dwang ondersteunen, advies geven en informeren. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de ondersteuning van deze functionaris.  

Woont u in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte dan kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon via het adviespunt Zorgbelang.  Met vragen, problemen of klachten over onvrijwillige (thuis)zorg, of over opname of verblijf in een zorginstelling, kunt u contact opnemen met Zorgbelang (bijna alle locaties van Carinova) of met LSR (locatie Diessenplas). 
De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij Zorgbelang is Jarna Maas (klik hier voor meer informatie) .
U kunt haar bereiken via:
Telefoonnummer: 06 82 64 63 48
Algemeen: 088 929 4099
Email: jarmamaas@zorgbelangcvp.nl
Website: www.adviespuntzorgbelang.nl

Wanneer u woont in de gemeente Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Rijssen-Holten, Staphorst of Zwolle kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon via het LSR. De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon bij LSR is Margeeth Rebers (klik hier voor meer informatie).
U kunt haar bereiken via:
Telefoonnummer :  06 21 38 51 22
Algemeen LSR: 088 20 15 900
E-mail: M.Rebers@hetlsr.nl
website: www.hetlsr.nl

Wie kan een klacht Wet zorg en dwang indienen? 

U kunt zelf een klacht Wet zorg en dwang indienen. Ook is het mogelijk dat u iemand machtigt. In principe worden klachten Wet zorg en dwang die ingediend worden door anderen dan uzelf, alleen in behandeling genomen wanneer u daarmee instemt. Bent u zelf niet in staat om voor uw belangen op te komen dan kan uw wettelijk vertegenwoordiger de klacht voor u indienen. 

Aan wie stuurt u een klacht Wet zorg en dwang? U kunt bij de klachtencommissie Wet zorg en dwang een schriftelijke klacht indienen.  

Dat kan via: klachtencommissie@quasir.nl dan wel per post naar Klachtencommissie Wet zorg en dwang, onder vermelding van: ‘Klacht’, Postbus 1021, 7940 KA, MEPPEL. U kunt daarbij gebruik maken van het formulier van de klachtencommissie Wet zorg en dwang. Na ontvangst van uw klacht bij de klachtencommissie ontvangt u een ontvangstbevestiging met vervolginformatie. 
 
Bent u het niet eens met de beslissing/beoordeling door de klachtencommissie Wet zorg en dwang, of met de reactie hierop van de Raad van Bestuur van Carinova? Dan kunt u zich wenden tot de rechter. 
 
Meer informatie?  
U kunt de folder, regeling of klachtenformulier toegestuurd krijgen via de klantenservice. 

Meer informatie over de Wet zorg en dwang kunt u vinden via: 
www.dwangindezorg.nl 

Klokkenluidersregeling

Lees meer over de klokkenluidersregeling

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.