Uw complimenten, klachten of tips

Onze collega's zetten zich elke dag in om de beste zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Komt u er niet uit met uw persoonlijk begeleider of betrokken medewerker, dan kunt u kosteloos advies inwinnen of een klacht indienen. 

 

Ondersteuning bij klachten

Bent u minder tevreden of heeft u een klacht over onze zorg of dienstverlening? Dan zijn er verschillende opties hoe u deze kenbaar kan maken:

 1. Contact met Carinova
  Neem contact op met uw persoonlijk begeleider of de betrokken medewerker van Carinova. Ook een manager kan hierbij betrokken worden mocht u dit prettig vinden. 

 2. Klachtenbemiddelaar
  U kunt kosteloos contact opnemen met de klachtenbemiddelaar voor advies en eventueel het officieel indienen van een klacht. Dit kan via 0648445538 of via e-mail bemiddeling@quasir.nl

 3. Onafhankelijke cliëntondersteuner
  Ook is er een onafhankelijke cliëntondersteuner waar u kosteloos contact mee kan opnemen als u vragen hebt over zorg, advies en klachten. Via deze site kunt per gemeente zien waar u terecht kunt.   

Klacht indienen

Een officiële klacht kunt u sturen naar de Raad van Bestuur. Dit kan digitaal naar klacht@carinova.nl of per post naar:

Carinova Raad van Bestuur
o.v.v. Klacht
Postbus 6787
400 AR Deventer

Klacht Wet zorg & dwang

De Wet zorg en dwang gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Het proces voor het indienen van een klacht gaat voor deze zorg net iets anders.

 1. Contact met Carinova
  Heeft u vragen of klachten, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de desbetreffende medewerker, leidinggevende of een extern cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

 2. Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon
  De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is een onafhankelijke partij en kan u helpen bij zowel vragen, advies als een klacht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Deventer, Olst-Wijhe of Raalte
  Adviespunt Zorgbelang via 0889294099 of www.adviespuntzorgbelang.nl

 • Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Rijssen-Holten, Staphorst of Zwolle via Het LSR via 0882015900 of www.hetlsr.nl.

Klacht indienen

Een klacht indienen over zorg of zorgaanbieder binnen de Wet zorg & dwang kan per mail via klachtencommissie@quasir.nl of per post naar:

Klachtencommissie Wet zorg en dwang
o.v.v. klachtpostbus 1021
7940 KA Meppel 

Klokkenluidersregeling

Lees meer over de klokkenluidersregeling

Zorgkaart Nederland 

Heeft u een klacht, tip of compliment? Dan kunt u deze vermelden via Zorgkaart Nederland Alvast bedankt!

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.