Wie bestuurt Carinova

Carinova werkt vanuit een organisatiestructuur waarbij kwaliteit en veiligheid geborgd is en een logisch onderdeel uitmaakt van het dagelijks werk. Onze zorgcollega’s bepalen samen met de cliënt de kwaliteit van zorg. De organisatie is ingericht om dit zo goed mogelijk te ondersteunen. Met als resultaat dat de cliënt merkt dat zijn/haar wensen leidend zijn in de ondersteuning die Carinova levert.

Raad van bestuur en directie

Directie

De directie van Carinova is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de organisatie. Ze bestaat uit vier personen:

  • Anja Winkelaar, directeur woonzorg
  • Michael Hemminga, directeur bedrijfsvoering en beleidsadvies
  • Robert Horstman, concerncontroller
  • Martin Plant, directeur thuiszorg

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door:

  • Jan Griepink

RDO

Directie en raad van bestuur vormen samen een collegiaal directieteam, het raad van bestuur directie overleg (RDO). Populair gezegd gaat het om collectief teamwork om de zorg goed te organiseren en tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk te houden. Carinova kent een raad van toezicht die systematisch een vinger aan de pols houdt als het gaat om het functioneren van het collegiaal bestuur en haar leden. Daarnaast vormen de cliëntenraad, ondernemingsraad en professionele adviesraad de medezeggenschap van de organisatie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) ziet erop toe dat Carinova haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste keuzes maakt, binnen de gestelde (financiële) kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

Samenstelling

  Functie in de raad  Commissie Functie in de commissie
Walter Bak voorzitter remuneratie-commissie voorzitter
Els van der Wilden - Van Lier

vice-
voorzitter

remuneratie-commissie

commissie kwaliteit & veiligheid

lid

voorzitter

Karlijn Kwint  lid commissie kwaliteit & veiligheid lid
Hans van Vark lid auditcommissie voorzitter
Evert Leideman lid auditcommissie lid

 

Documenten

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.