ANBI gegevens

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een ANBI. Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling deze status aanvragen bij de Belastingdienst.