Vrijwillige Thuiszorg

De Vrijwillige Thuiszorg koppelt hulpvragers en vrijwilligers, werft, selecteert en begeleidt vrijwilligers ten behoeve van praktische ondersteuning voor de doelgroepen: gehandicapten, chronisch zieken
en dementerenden. Het werkgebied van de Vrijwillige Thuiszorg is de gemeente Deventer en Raalte (excl. Heino). In de overige gemeenten werken onze medewerkers nauw samen met de plaatselijke vrijwilligersorganisaties. Voor de leveringsvoorwaarden kunt u hier klikken.

Wie komen in aanmerking voor Vrijwillige Thuiszorg?

De vrijwillige thuiszorg helpt mensen die aan huis gebonden zijn én
hun naasten. Voor deze vorm van zorg komen vooral chronisch zieken, gehandicapten, doofblinden en dementerenden in aanmerking. De zorg bestaat meestal uit actieve en passieve oppashulp, bezigheids- en spelbegeleiding, gastgezinnen en administratieve ondersteuning.

Buddyzorg

Mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals bijvoorbeeld HIV of Aids, kanker, MS of Niet-Aangeboren  hersenletsel, krijgen te maken met verlies van lichamelijke, psychische of sociale vaardigheden. Hun ziekte heeft veel invloed op hun leven. Zij kunnen een beroep doen op een vaste buddy, een maatje.

Interesse gewekt?

Bent u geïnteresseerd in vrijwiligerswerk? Wilt u 'n buddy zijn? Zoekt u een vrijwilliger of een buddy? Of wilt u eerst nog wat meer informatie? Aarzel dan niet en neem contact op met de Vrijwillige Thuiszorg van Carinova. Dit kan op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via tel. 0900 86 62.
Mailen kan ook: mantelzorgondersteuning@carinova.nl.