Missie en doelen

Waar staan wij als Carinova voor:

Zorg, behandeling en ondersteuning bieden aan onze cliënten en hun omgeving. Het liefst thuis. Dat is waar ons werk om draait. Wij willen dat iedere cliënt het gevoel heeft dat de zorg ‘vertrouwd dichtbij’ plaatsvindt. Onze cliënten staan centraal; hun wensen en mogelijkheden staan voor ons op de eerste plaats. Dagelijks werken wij op veel verschillende fronten aan het welbevinden van onze cliënten.

Voor een grafische weergave van onze pijlers van beleid en de speerpunten voor de periode 2019-2021, klik hier.

Onze waarden en identiteit vormen de pijlers van het beleid

1. Ieder cliënt is uniek. In onze zorgverlening gaan we uit van de individuele cliënt met persoonlijke wensen en behoeften. Onze zorg is gericht op het welbevinden van de cliënt daarnaast hebben we aandacht voor de betrokkenheid van verwanten en het sociaal netwerk van de cliënt. We richten ons daarbij op behoud van eigen regie, preventie en eenzaamheidsbeleving

2. Trotse medewerkers Onze medewerkers kiezen bewust voor Carinova. Zij hebben plezier in het werk, zijn betrokken bij cliënten en hebben een passie voor hun vak. Onze medewerkers zijn Carinova. Met ruimte voor ontwikkeling, goede randvoorwaarden en professionaliteit

3. Duurzame organisatie. Carinova is gezond en toekomstbestendig met een gezonde financiële basis als randvoorwaarde. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers i.c.m. met voldoende deskundige medewerkers is van belang. Ook is er aandacht voor leefomgeving, milieu bij inkoop, vastgoed en mobiliteit een rol

4. Krachtig in de regio. Carinova is verbonden met de regio. Met onze partners in zorg en het maatschappelijk domein werken we aan verbetering van de gezondheid van burgers in de regio. We werken gezamenlijk aan het optimaliseren van de zorg en ondersteuning, aan een sluitende ketenzorg en aan goede werkgelegenheid.

De speerpunten, wat gaan we doen:

 In het  meerjarenbeleidplan van Carinova worden vijf speerpunten aangeven:

- Goed thuis wonen.
- Goed wonen met zorg en behandeling.
- Aan de slag: werken bij Carinova.
- Samen sterker in de regio.
- Nieuw denken en doen.

Voor het integrale strategische meerjarenbeleidsplan 2019/2021, klik hier.