Ergotherapie

Als dagelijkste activiteiten niet meer helemaal vanzelfsprekend gaan, dan kan hiervoor indien wenselijk ergotherapie worden ingeschakeld. Bij de ergotherapie wordt gekeken hoe u die dagelijkse activiteiten weer zelfstandig kunt gaan uitvoeren. Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan wassen en aankleden, koken, hobby's of verplaatsen binnen- en buitenshuis. Bij de ergotherapie gaat u deze activiteiten trainen. Dit houdt in dat u oefent, soms een andere werkwijze nodig is of juist een hulpmiddel. Ook kan een ergotherapeut voorlichting gegeven aan mantelzorgers en naaste betrokkenen om u beter te kunnen helpen. Een ergotherapeut is er voor jong en oud.

De ergotherapeut maakt deel uit van het multidisciplinaire team. Er is een nauwe samenwerking met de andere disciplines.

Ergotherapie