Ergotherapie

Een bos bloemen in een vaas zetten: voor velen zo eenvoudig, net als vele andere dagelijkse bezigheden.

Maar als u een beperking heeft door ziekte, trauma of handicap is het niet meer zo vanzelfsprekend. In dat geval zult u voortdurend zoeken naar uw moge

lijkheden om zelfstandig te blijven. Ergotherapie Thuis helpt u daarbij door het geven van advies op maat en het trainen van uw mogelijkheden. Samen met ervaren ergotherapeuten werkt u aan úw keuzes in zelfstandig zijn. Voor meer informatie zie  www.behandelcentrumcarinova.nl/

Ergotherapie