Sparrenheuvel

Sparrenheuvel valt niet alleen op door de mooie ligging aan de rand van het bos in het landelijke dorp Diepenveen, maar ook door de ruime appartementen en zeven dagen per week meerzorg. Op Sparrenheuvel zijn 54 zorgappartementen, 4 kamers voor kortdurend verblijf en 49 aanleunwoningen (eigendom van de Marken). Ook is er verpleeghuiszorg (somatische zorg) mogelijk op Sparrenheuvel. Daarnaast is er ook een dagcentrum voor ouderen die zelfstandig wonen.
Net als andere locaties van Carinova biedt Sparrenheuvel een uitgebreid activiteitenprogramma voor alle ouderen die in Diepenveen wonen.

Welke zorg wordt geboden?

 • Woonzorg (Wlz)
 • Verpleegzorg
 • Kortdurende zorg
 • Zorghotel
 • Dagbesteding/activiteiten (vrijwilligers welkom)
 • Dagcentrum
 • Personenalarmering
 • Domotica
 • Zorg- en welzijnspakket 

Voor onderstaande diensten kunt u ook bij Sparrenheuvel terecht

 • Carinova services; denk daarbij aan huishouding, voeding, was, ruimteverhuur en service
 • Kapster
 • Pedicure
 • Schoonheidspecialiste
 • Bibliotheek
 • Internetcorner
 • Ruimteverhuur
 • Duofiets

Wijkfunctie 
Sparrenheuvel maakt zichtbaar onderdeel uit van het dorp Diepenveen. Dit is onder andere te merken aan de inzet van vele vrijwilligers uit het dorp die zich inzetten binnen Sparrenheuvel, en aan de nauwe contacten en samenwerking met verenigingen, scholen, ondernemers, en andere organisaties uit de omgeving. Daarnaast kunnen bewoners van Diepenveen ook deelnemen aan diverse activiteiten binnen Sparrenheuvel.

Kerngegevens
Op de locatie Sparrenheuvel hebben wij 56 appartementen. In deze appartementen bieden wij 7 x 24 uur zorg en dienstverlening. Afhankelijk van uw indicatie kunnen wij naast zorg en dienstverlening ook medische, psychosociale en paramedische behandeling bieden. Op deze manier kunt u blijven wonen ook als de zorgvraag toeneemt. Zorg en behandeling wordt geboden op basis van de indicatie en de afspraken in het zorgleefplan. 

Rondleiding 
Hieronder kunt u digitaal een rondleiding bekijken binnen de woonzorglocatie. Met betrekking tot de rondleiding, de receptiefunctie binnen Carinova is nu op een andere manier per locatie ingevuld.