Palliatieve zorg / Hospice

Carinova biedt ook palliatieve zorg. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is om mensen met een levensbedreigende ziekte een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Als iemand ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, komt de vraag naar gespecialiseerde zorg om de hoek kijken. Er is in de palliatieve zorgverlening namelijk niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, maar er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich kunnen voordoen. Het bieden van ‘een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van Carinova.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de consulenten palliatieve zorg van Carinova via tel. 0900 86 62 of per mail via zpz@carinova.nl.

Hospice

Als thuis sterven niet mogelijk is bestaat de mogelijkheid om in een zogenaamd hospice de laatste levensfase in een zo huislijk mogelijke sfeer door te brengen. Omringd door vrijwilligers kunt u of uw familielid hier worden verzorgd en begeleid. Uiteraard is er ook professionele hulp voor handen. Uw wensen staan centraal en er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw persoonlijke behoeften.

Meer informatie over een hospice of over palliatieve zorg bij u in de buurt kunt u op onderstaande sites vinden: