Sint Willibrord

Woonzorglocatie Sint Willibrord ligt midden in het karakteristieke dorp Boskamp, en ziet uit over uitgestrekte weilanden. Er heerst een warme en gezellige sfeer in dit huis. Binnen het Sint Willibrord bestaat ook de mogelijkheid tot 'beschermd wonen'. Cliënten met een toenemende somatische zorgvraag kunnen blijven wonen op Sint Willibrord, ook als zij verpleeghuiszorg nodig hebben.

Kerngegevens
Op de locatie Sint Willibrord hebben wij 48 appartementen. In deze appartementen bieden wij 7 x 24 uur zorg en dienstverlening. Afhankelijk van uw indicatie kunnen wij naast zorg en dienstverlening ook medische, psychosociale en paramedische behandeling bieden. Naast zorg in de appartementen hebben wij op deze locatie ook een kleinschalige woonvorm. Deze woonvorm is gericht op bewoners met een intensieve zorgvraag op het gebied van psychogeriatrie. Zorg en behandeling wordt geboden op basis van de indicatie en de afspraken in het zorgleefplan. 

Rondleiding
Hieronder kunt u digitaal een rondleiding bekijken binnen de woonzorglocatie. Met betrekking tot de rondleiding, de receptiefunctie binnen Carinova is nu op een andere manier per locatie ingevuld. 

Bewoners van St. Willibrord