Algemeen

De nieuwe woonzorglocatie Sint Jozef: Eigentijds en vertrouwd dichtbij


Een prachtige nieuwe woonzorglocatie in Deventer. Eigentijds, doordat het nieuwe zorgconcept van Carinova met kleinschalig wonen helemaal aansluit bij de zorgvraag van deze tijd. Carinova wil namelijk dat cliënten zo veel mogelijk hun eigen manier van leven kunnen blijven volgen, ook als er sprake is van een intensieve zorgvraag. In onze kleinschalige en huiselijke woonomgeving kan de cliënt zijn vertrouwde gewoontes zoveel mogelijk behouden. Met eigen appartementen en een gezamenlijke huiskamer is er alle ruimte voor zowel privacy als voor gezellig samenzijn. De omgeving is groen, met het park, de binnentuin en de kloostertuin. (Voor een 360 graden opname, zie onderaan deze pagina)

Kleinschalig wonen

In de kleinschalige woonvorm van het Sint Jozef biedt Carinova zorg aan woongroepen van acht bewoners in een huiselijke omgeving. Er zijn twaalf woongroepen verdeeld over twee verdiepingen. De bewoners beschikken over een eigen appartement wat naar persoonlijke smaak ingericht kan worden. Ieder appartement heeft eigen sanitaire voorzieningen. De bewoners zijn betrokken bij de diverse activiteiten in de gezamenlijke huiskamer. De toegang tot de kleinschalige woonvormen bevindt zich aan de binnentuin.

In deze woonvorm is 24 uur per dag verzorging, verpleging en behandeling beschikbaar. Andere kleinschalige woonvoorzieningen van Sint Jozef in Deventer zijn ‘Ravelijn’ en ‘Graaf Florishof’.

Poliklinische behandeldienst

Fysiotherapeutenergotherapeuten , logopedisten en diëtisten zijn werkzaam op het Sint Jozef.Deze behandelaars werken ook bij cliënten thuis. Verder zijn er werkzaam een psycholoog, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgenden en specialisten ouderengeneeskunde.

Familie belangrijke rol
Carinova draagt er aan bij dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en zelf de regie te houden. Als dit niet meer mogelijk is, bieden we graag een eigentijdse woonomgeving waarin bewoners zo veel mogelijk de eigen leefstijl kunnen voortzetten. De familie heeft hierin een belangrijke rol. In de kleinschalige woonlocatie wordt familie uitgenodigd betrokken te zijn bij het dagelijkse leven van de bewoner. Familie is de hele dag welkom en kan participeren in de dagelijkse activiteiten. Vertrouwd dichtbij.

Het Grand Café
De nieuwe woonzorglocatie en de kantoren zijn gecentreerd rondom het Grand Café. Dit is niet alleen de schakel tussen wonen en werken, maar ook tussen de kantoorlocatie en de woonzorglocatie. Hier bevindt zich de entree en is een uitnodigende ontmoetingsplek gecreëerd voor bewoners, bezoekers, buurtbewoners en medewerkers.  

Welke zorg en ondersteuning vindt u in het Sint Jozef?

  • Wonen voor cliënten met een zorgvraag op het gebied van psychogeriatrie of gerontopsychiatrie.
  • Geriatrische revalidatie in de vorm van kortdurende intensieve zorg. In de groepswoningen en in het behandelcentrum worden alle medische en paramedische behandelingen gegeven. Bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie, fysiotherapie of diëtetiek.
Kerngegevens 
Verpleeghuis St. Jozef biedt kleinschalige woonvormen aan en beschikt daarbij over 96 appartementen. Medische – of paramedische behandelingen zijn beschikbaar.
Rondleiding
Contact
Het adres van het Sint Jozef is:
St. Jozefplein 1
7415 EH  Deventer
(Parkeren kunt u op het parkeerterrein ter hoogte van Robert Kochlaan 2, Deventer)

T: 0900 86 62
E: info@carinova.nl