Goedkeuring Wzd door ministerie VWS

Om de vrijheid van mensen die zorg nodig hebben te beschermen is sinds 2020 de Wet zorg & dwang (Wzd) van kracht. Het doel van de Wzd is om een evenwicht te vinden tussen de veiligheid en de autonomie van elke zorgvrager.

Sinds de invoering van deze wet is het bewustzijn over (inperking van) vrijheid en autonomie toegenomen. Tegelijk legt de wet ook een hoge regeldruk op de zorgprofessionals. Om deze regeldruk te verminderen, diende Carinova eerder dit jaar een voorstel in bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Breed begrip

In de Wzd wordt gesproken over de ‘inperking van vrijheid’. Dit is een breed begrip. Het kan gaan om het toedienen van medicatie, maar ook het preventief omhoog doen van de bedhekken tijdens het slapen is een voorbeeld van vrijheidsbeperking. Wanneer een client verzet toont tegen vrijheidsbeperkende zorgmaatregelen, vraagt de wet het doorlopen van een stappenplan: een uitgebreide procedure met meerdere evaluatiemomenten, waarbij professionals vanuit meerdere disciplines aanwezig zijn. Elke maatregel wordt op deze manier zorgvuldig afgewogen.

Geen verzet

Bij Carinova zien we met name ruimte voor verbetering in situaties waarin de client géén verzet toont. Want ook in dit geval dient het volledige stappenplan doorlopen te worden. In het voorbeeld van de bedhekken: Het kan de cliënt comfort en een gevoel van veiligheid geven wanneer de bedhekken omhoog gaan tijdens het slapen. Maar omdat het een vrijheidsbeperkende maatregel betreft, is het noodzaak de procedure uit het stappenplan volledig te volgen.

Verbetervoorstel

Om hierin verbetering mogelijk te maken deden wij een voorstel bij het VWS. En fantastisch nieuws, ons voorstel is goedgekeurd! In gevallen waarbij geen verzet getoond wordt tegen de zorgmaatregelen, kan vanaf nu een vereenvoudigde route doorlopen worden. Hierbij worden de maatregelen binnen de bestaande multidisciplinaire overlegstructuur besproken. Hierin wordt ook de cliënt (of dienst vertegenwoordiger) nauw betrokken.

Het ministerie zal door ons op de hoogte gehouden worden over deze ontwikkeling en we zien graag dat deze verbetering in de wet Wzd landelijk doorgevoerd kan worden!

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.