Logeerzorg op Diessenplas

Hoe fijn zou het zijn als de mantelzorger af en toe wat tijd voor zichzelf kan nemen? Om even bij te komen of op vakantie te gaan. Of om zelf te herstellen van een medische ingreep. Die mogelijkheid is er sinds nu in Holten.

Een mantelzorger is vaak 24 uur per dag bezig met degene die hij of zij verzorgt. Die zorg wordt steeds zwaarder, de mantelzorger ‘groeit’ daarin mee. Tot het moment dat het écht niet meer gaat. De mantelzorger heeft te veel van zichzelf gevraagd. Met alle gevolgen van dien… Een zeer onwenselijke situatie.

Tijd om bij te komen

Hoe fijn zou het zijn als de mantelzorger af en toe wat tijd voor zichzelf kan nemen? Om even bij te komen of op vakantie te gaan.
Of om zelf te herstellen van een medische ingreep. Met de geruststellende gedachte dat je de ander in deze periode in goede handen achterlaat. Liefdevol en professioneel verzorgd in een woonzorgcentrum in de buurt waar alle expertise voorhanden is.
'Die mogelijkheid is er sinds nu in onze gemeente.

Want met bovenstaande noodkreet klopte de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) een jaar geleden aan bij de gemeente Rijssen-Holten. Edwin Kamp, voorzitter van de ASD: “Woonzorgcentra missen de middelen om mensen met een zorgvraag voor een korte periode op te vangen.

Denk aan volwassenen, vaak met dementie of een somatische (lichamelijke) beperking, die thuis door een naaste worden verzorgd. Door dit gebrek aan back-up dreigen veel mantelzorgers in onze gemeente overbelast te raken. Voor die mantelzorgers moeten we iets doen.”

Pilot van een jaar

Wethouder Ben Beens zag direct de noodzaak om dit op te pakken. Dat geldt ook voor de gemeenteraad die extra budget beschikbaar maakte. Met dit geld wordt een ‘logeerzorg’ pilot van een jaar opgezet. Dat betekent iemand die zorg nodig heeft een korte tijd in een woonzorgcentrum verblijft. Met alle benodigde zorg. Een periode waarin de mantelzorger wordt ontlast. Deze logeerzorg kan meerdere keren per jaar worden ingezet, zonder kosten.

Zorggroep Sirjon (Huize Maranatha Rijssen) en Carinova (De Diessenplas Holten) stellen ieder een kamer beschikbaar voor logeerzorg. Carint Reggeland is er voor aanvullende, gespecialiseerde zorg.

Mantelzorger over de drempel helpen

“De drempel om de zorg tijdelijk uit handen te geven kan voor mantelzorgers best groot zijn,” erkent Corianne Mandersloot van Zorggroep Sirjon. “Daarin kunnen we hen geruststellen. Het ritme en de activiteiten van thuis houden we zoveel mogelijk aan. De eigen dagbesteding en bijvoorbeeld uitstapjes, bezoekjes en hulp van familie kunnen gewoon doorgaan.

Paragraaf afbeelding

Dat blijkt heel goed uit te pakken.” De samenwerking is voor de 3 zorgorganisaties nieuw. “Maar heel belangrijk,” benadrukt Sjoerd Versluis van Carinova: “De druk op woonzorgcentra neemt toe. Dan is het goed om samen te werken aan het beschikbaar stellen van de nodige capaciteit.” Emmely Hoek van Carint Reggeland vult aan: “Bovendien krijgen we zo een goed beeld van de hulp die mensen nodig hebben en kunnen we hen, waar nodig, doorverwijzen.

Logeerzorg op De Diessenplas in het kort

 • Kortdurend verblijf in een woonzorgcentrum in Rijssen of Holten
 • Bedoeld om de mantelzorger te ontlasten
 • Verblijf varieert van 1 nacht tot ca. 2 weken
 • Meerdere keren per jaar mogelijk
 • Alleen met beschikking (akkoord) van de Wmo-consulent
 • Voor volwassenen met een zorgvraag*
 • Zoveel mogelijk nabootsing van de thuissituatie
 • Behoud van het eigen ritme en dagbesteding
 • Professionele zorg
 • Speciale zorgafspraken zijn mogelijk
 • Kosteloos (met uitzondering van de eigen Wmo-bijdrage (19 euro per maand)

*) Zeer specialistische zorg is niet altijd mogelijk, complexe ouderenzorg vaak wel, mits het binnen de criteria valt. De Wmo-consulent beslist over geschiktheid.

Paragraaf afbeelding

Dit artikel werd geschreven door de redactie van de gemeente Rijssen-Holten.

Dit bericht is gelinkt aan enkele themas. Hier kunt u meer informatie vinden: Mantelzorgondersteuning
Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.