Het Averbergen

Het Averbergen heeft van alles in huis, waaronder een verpleegunit met veel privacy voor cliënten in eigen appartementen. Cliënten met een toenemende somatische zorgvraag kunnen blijven wonen op Het Averbergen, ook als zij verpleeghuiszorg nodig hebben. Het medisch centrum Olst is in deze locatie gevestigd: een apotheek, huisartsenzorg en thuiszorg zijn dus onder handbereik. Woonzorglocatie Het Averbergen is goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Hieronder kunt u digitaal een rondleiding bekijken binnen de woonzorglocatie. Met betrekking tot de rondleiding, de receptiefunctie binnen Carinova is nu op een andere manier per locatie ingevuld. 

Kwaliteitskader 
Kerngegevens. Op de locatie Het Averbergen  hebben wij 58 appartementen. In deze appartementen bieden wij 7 x 24 uur zorg en dienstverlening. Afhankelijk van uw indicatie kunnen wij naast zorg en dienstverlening ook medische, psychosociale en paramedische behandeling bieden. Naast zorg in de appartementen hebben wij op deze locatie ook een kleinschalige woonvorm. Deze woonvorm is gericht op bewoners met een intensieve zorgvraag op het gebied van psychogeriatrie. Zorg en behandeling wordt geboden op basis van de indicatie en de afspraken in het zorgleefplan. 

Rondleiding