Kracht van Herinneringen (Raalte)

Touwtje springen en knikkeren op het schoolplein en de vertrouwde geur van gemalen koffie uit een koffiemolen...

Het zijn herinneringen uit vroegere jaren. Dit levert mooie gesprekken op waar iedereen aan kan deelnemen. Dat geeft mensen met dementie een positieve impuls en is goed voor hun zelfvertrouwen. Een formule die zorgt voor een ontspannen sfeer en verbinding.

De bijeenkomsten

Dementie heeft invloed op relaties en de onderlinge band verandert. Voorlichting en informatie waarbij inzicht wordt gegeven in de belevingswereld van de persoon met dementie kan de zorgtaak vergemakkelijken. Ook vergroot het begrip voor verdergaande vergeetachtigheid. Ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers biedt herkenning en verbondenheid met elkaar.

Iedere bijeenkomst duurt 2 uur en is opgesplitst in 2 delen. In het eerste gedeelte worden samen herinneringen opgehaald aan de hand van een thema. Bijvoorbeeld schooltijd, werk, huwelijk of muziek. In het tweede gedeelte wordt er een lunch aangeboden. Mantelzorgers gaan tijdens de lunch samen in gesprek en krijgen informatie en tips. De mensen met dementie gaan lunchen onder begeleiding van ervaren vrijwilligers en een beroepskracht.

Informatie en aanmelden

Voor aanvullende informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met:
Jannie Melenboer (consulent Steunpunt Mantelzorg) via j.melenboer@carinova.nl of 06-83052593
Lotte Tissink (coördinator Vrijwillige Ondersteuning Thuis) via l.tissink@carinova.nl of 06-51037873

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Contactpersoon

Neem contact op

Heeft u zorg nodig? Eén telefoontje naar ons en we helpen u stap voor stap. Ook voor vragen kunt u ons bellen, terug laten bellen of mailen.