ZZP’s (Zorgzwaartepakketten)

Een Zorgzwaartepakket (ZZP) is een pakket van zorg dat aansluit op het soort zorg dat u nodig heeft. Er zijn 10 verschillende zorgzwaartepakketten:

  1. Beschut wonen met enige begeleiding
  2. Beschut wonen met begeleiding en verzorging
  3. Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
  4. Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  5. Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  6. Beschermd wonen met intensieve verpleging en verzorging
  7. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
  8. Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verpleging en verzorging
  9. Revalidatie
  10. Verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
U kunt worden opgenomen vanaf ZZP 4 t/m ZZP 10. ZZP1 t/m ZZP 3 worden niet meer afgegeven.

Naast de zorg- en dienstverlening gebaseerd op uw ZZP kunt u bij ons ook terecht voor aanvullende zorg.