Zorgleefplan

In het ‘zorgleefplan’ staan de afspraken over de zorg die wij u verlenen. Bij de start van de zorg wordt het zorgleefplan door de verantwoordelijk verzorgende samen met u opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen wat mogelijk is.

Wij ondersteunen u daarbij en nemen over waar nodig. Indien mogelijk gaat dit in samenspraak met uw familie of andere naasten. De afspraken in het zorgleefplan zijn bijvoorbeeld:

  •  hoe laat u wilt opstaan,
  •  wie er moet worden gebeld als er iets met u is,
  •  hoe uw familie bij de zorg is betrokken,
  •  wat voor hulp u van ons krijgt.