Zorgadvies

Heeft u vragen over wonen, zorg en welzijn dan kunt u altijd contact opnemen via telefoonnummer 0900 86 62. Onze medewerkers adviseren u graag over het zorgaanbod van Carinova.

Als u zorg nodig heeft is één telefoontje naar Carinova genoeg om het te regelen.  Direct zorg aanvragen »

Clientondersteuning
U heeft wettelijk recht op cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over over zorg en ondersteuning. Wat past bij u, welke keuzes kunt u maken?
Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Cliëntondersteuning vanuit de Wmo (gemeente):

De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen:

•Wmo-ondersteuning
•Jeugd en gezin
•Wonen
•Onderwijs
•Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw.

Wie biedt cliëntondersteuning in uw gemeente?

Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij uw gemeente.

Cliëntondersteuning bij de aanvraag van Wlz-zorg
Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is gratis.