Zelf zorg inkopen

Ook kunt u bij Carinova Thuiszorg terecht voor het inkopen van zorg met een PGB of particulier. Voor het inkopen via PGB heeft u een indicatie nodig. Onze wijkverpleegkundigen kunnen vaststellen of een PGB indicatie in uw situatie van toepassing is. 
Voor particuliere zorg heeft u geen indicatie nodig. Met particuliere zorg kunt u bijvoorbeeld extra uren inkopen voor oppashulp, persoonlijke verzorging en begeleiding bij dokters- of ziekenhuisbezoek. De hulp kan elke dag op elk tijdstip worden gegeven afhankelijk van de plaatselijke personeelsbezetting. Voor de actuele tarieven kunt u bellen met 0900 86 62.

Zusterplus

Zusterplus bemiddelt zorgverleners (ZZP-ers) voor cliënten die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Zorgzuster Salland is de schakel tussen de cliënt en de zorgverlener. Zorgzuster Salland levert verpleging en verzorging, PGB en particuliere zorg, maar op aanvraag van een zorgaanbieder ook zorg in natura. De cliënt heeft zelf de regie over de zorg en kan in overleg met de zelfstandige zorgverlener de gewenste zorg bespreken. Persoonlijk contact is daarbij de basis voor goede zorg.