Wat is logopedie?

Woonzorg met behandelindicatie

Ook binnen de woonzorg en dagbehandeling wordt multi- en interdisciplinair samengewerkt. Na verwijzing vanuit de specialist ouderengeneeskunde, zal de logopedist een afspraak maken voor een intakegesprek. Afhankelijk van de situatie en hulpvraag zal de logopedist onderzoeken, behandelen/begeleiden en adviseren.

Geriatrische revalidatie
Tijdens het verblijf op de geriatrische revalidatie afdeling, kan de logopedist, wanneer dit nodig is, in beeld komen.  De logopedist onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert. Daarnaast houdt de logopedist zich bezig met voorlichting en preventie. Na het intakegesprek, zal de logopedist samen met de revalidant het behandelplan opstellen.

Logopedie vanuit thuis (1ste lijn)
Onze logopedisten bieden logopedie vanuit de eerste lijn. Dit betekent dat u een verwijzing heeft ontvangen voor logopedie vanuit de huisarts of specialist. Ook kan de logopedist bij u thuis behandelen. Hiervoor is een indicatie nodig, die door de huisarts of specialist afgegeven moet worden.                                                  Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via het algemene nummer van Carinova 0900 8662.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.behandelcentrumcarinova.nl

Onze logopedisten

Danielle Sybrandy
Sabine Hilferink
Céline van Limbeek
Leonie Eektimmerman
Kim van der Goot