Wachtlijst woonzorg

Wachtlijst (aantal cliënten) per woonzorglocaties per 31 juli 2021

St. Jozef  28

De Hartkamp 18

Diessenplas  3

Huize Salland 10

Het Averbergen 3          

Sint Willibrord 3

Park Braband 2

Sparrenheuvel 13