Vrienden van stichtingen

Diverse locaties kennen een actieve vriendenstichting. We zijn blij met deze vriendenstichtingen die onze cliënten een warm hart toedragen.
Zij zorgen voor die extra activiteiten die het leven aangenamer maken. Regelmatig organiseren zij feestavonden en andere activiteiten die buiten het normale budget vallen. Zij doen dit met het geld dat de stichting ontvangt van donateurs en mensen of instellingen die een eenmalige schenking doen.

Vrienden van stichtingen: