Vrienden van Sparrenheuvel

Stichting Vrienden van Sparrenheuvel

De Stichting Vrienden van Sparrenheuvel zorgt er voor dat er voor de bewoners van woonzorgcentrum Sparrenheuvel extra activiteiten georganiseerd kunnen worden en materialen aangeschaft kunnen worden waarvoor binnen de gewone budgetten geen financiële ruimte is.

De Stichting zorgt met haar financiële ondersteuning voor ”het beetje meer” dat een belangrijke positieve bijdrage levert aan het welzijn van de bewoners in Sparrenheuvel.

Zo heeft de Stichting Vrienden van Sparrenheuvel financiële bijdragen geleverd aan:

- feestweken
- extra zomer-activiteiten
- de aanschaf van nieuwe kerstversiering
- de aanschaf van een beamer
- het opknappen van het biljart
- de nieuwe inrichting van een ‘bruincafé’
- de duofiets

In 2015 is de nieuwe terrastuin de voorzijde van Sparrenheuvel geheel door de Stichting gefinancierd.
De Stichting kan dit financieren omdat in de loop van de jaren gelden zijn ontvangen uit legaten, erfenissen en donateurs.

Draagt u de Stichting Vrienden van Sparrenheuvel een warm hart toe en wilt u de stichting financieel ondersteunen? Dan kunt u dat doen door donateur te worden. Uw gift is van harte welkom. Met uw gift maakt u het, samen met andere donateurs voor de Stichting Vrienden van Sparrenheuvel, mogelijk om ook in de toekomst extra uitgaven te blijven doen ten behoeve van de bewoners van Sparrenheuvel.

U kunt zich aanmelden als donateur/vriend door contact op te nemen met de Stichting.

Stichting Vrienden van Sparrenheuvel
secretariaat
Dhr. J. Riezebos
Draaiomsweg 29
7431 CW Diepenveen
0570 591254

e-mail: st.vriendensparrenheuvel@gmail.com
www.vriendenvansparrenheuvel.nl

U kunt ook een éénmalige bijdrage overmaken op bankrekening:

NL43 RABO 0314 5972 47
o.v.v. gift.
(Onze Stichting heeft de ANBI-status, dus alle giften zijn aftrekbaar van de belasting). Iedere bijdrage wordt door de Vriendenstichting erg gewaardeerd. Ook kleine donaties zijn dus van harte welkom.

Namens de Stichting Vrienden van Sparrenheuvel hartelijk dank voor uw bijdrage!