Voor wie?

De dagopvang is er voor zelfstandig wonende ouderen met sociaalpsychische problemen (sociaal isolement) waarvoor begeleiding in eigen omgeving onvoldoende is. U kunt deelnemen aan de dagopvang als er een indicatie is vastgesteld door CIZ (Centrum voor Indicatiestelling).

Dagbehandeling

Woont u nog thuis of in een aanleunwoning, maar heeft u of uw partner/ familielid moeite met de persoonlijke verzorging en/of de dagbesteding? Dan bieden wij u dagbehandeling. Wij verzorgen dagelijks een programma met een aantal vaste activiteiten voor onze cliënten en we bieden begeleiding aan de familie in de thuissituatie. Het vervoer van en naar de dagbehandeling regelen wij graag met u in onderling overleg.