Volledig pakket thuis

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij een vpt blijft u thuis wonen en levert Carinova het volledige pakket zorg.

Met het volledig pakket thuis krijgt u thuis alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft zoals bijvoorbeeld verpleging en persoonlijke verzorging, maaltijden en schoonmaak.

Invulling van het vpt pakket
Carinova maakt met u persoonlijke afspraken over de invulling van de zorg en gemaksdiensten bij het volledig pakket thuis. Onder het vpt vallen:

Bent u geïnteresseerd in het volledig pakket thuis? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden. Wij geven u graag een persoonlijk advies over zorg en ondersteuning in uw situatie. Indien u overweegt gebruik te maken van het volledig pakket thuis, neem dan contact op met onze klantenservice: tel. 0900 86 62

Goed om te weten
Zoals hierboven aangegeven vormt een eventuele Wlz-behandeling onderdeel van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Echter omdat bij Volledig Pakket Thuis er geen sprake is van behandeling én verblijf bij Carinova, valt onderstaande zorg niet onder de Wet langdurige zorg:

  • geneeskundige zorg van algemene aard
  • psychiatrische zorg
  • farmaceutische zorg
  • hulpmiddelen
  • tandheelkundige zorg
  • specifieke kleding

Voor deze vormen van zorg kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar, het valt dan namelijk onder de Zorgverzekeringswet.