Visie en kernkwaliteit

Carinova staat voor kwaliteit van zorg en behandeling, een professionele werkomgeving en een betrouwbare partner.

  • Voor cliënten staat Carinova voor goede, kleinschalige wijkgerichte zorg en behandeling dicht bij hen in de buurt. 
  • Voor medewerkers staat Carinova voor professionaliteit, verantwoordelijkheid en ontwikkelingsmogelijkheden. 
  • Voor gemeenten en zorgverzekeraars staat Carinova voor goede kwaliteit tegen een scherpe prijs 
  • Voor verwijzers maken wij doorverwijzing zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk. 

Wij zien als kernkwaliteit van Carinova, onze duurzame verbondenheid met de lokale gemeenschap. We zijn van en voor de mensen in de buurten, gemeenten en regio. Daarnaast maakt het ons uniek dat we integrale, zo thuis mogelijke zorg en behandeling bieden in ons werkgebied. Uitgangspunt is dat cliënten zo lang mogelijk thuis, of zo thuis als mogelijk kunnen blijven wonen. Cliënten organiseren de zorg zoveel mogelijk zelf.

De techniek willen we inschakelen om de kwaliteit van leven te verbeteren. De ontwikkelingen houden we daarbij goed in de gaten. Aan de ene kant om de kwaliteit van zorg te verbeteren aan de andere kant om de kosten te verminderen.

Op het terrein van kwaliteit en veiligheid wordt veel energie gestoken in het op orde houden van de 'technische' kwaliteit en de beleefde kwaliteit aan de top te houden.

Dit doen we met professionele medewerkers die goed zijn opgeleid en betrouwbaar zijn. Medewerkers die alert zijn en zich blijven ontwikkelen en binnen kleine zelfstandige teams verantwoordelijkheid nemen en ruimte creëren. Ruimte voor vernieuwing, maar ook voor samenwerking met de vele netwerken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en diensten.