Verpleegkundig specialist

Binnen Carinova zijn er al een aantal opgeleide gespecialiseerde verpleegkundigen: technisch verpleegkundigen, long- en eczeem verpleegkundigen, palliatief consulentes en case managers dementie. Daarnaast is vanuit de netwerken, ziekenhuizen en zorgverzekeraars ook behoefte aan wondverpleegkundigen (inclusief stoma en incontinentie) en CVA verpleegkundigen. Die heeft Carinova ook beschikbaar.