Toegang tot zorg

U blijft het liefst zo lang mogelijk thuis wonen, ook als u zorg nodig heeft. Carinova komt voor verzorging of verpleging dag en nacht bij u thuis. De toegang tot zorg en de indicatie wordt geregeld door een niveau 5 wijkverpleegkundige van Carinova. Zij komt bij U thuis, eventueel samen met de mantelzorg en familie, om de zorg te organiseren. Naast zorginhoudelijke kennis heeft zij kennis van de sociale kaart en de wet- en regelgeving. Tijdens dit huisbezoek wordt duidelijk welke zelfzorg problemen u heeft, hoe dat komt en wat u er zelf aan kan doen, wat kunnen familie/ mantelzorg en hulpmiddelen voor u betekenen. Om tenslotte samen af te spreken wat de wijkverpleging aan zorg gaat uitvoeren, dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Wilt u afspraken maken voor het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring, dan kunt u dit bespreken met de wijkverpleegkundige. In een schriftelijke wilsverklaring schrijft u bijvoorbeeld hoe u wilt dat er wordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. 

Klik hier voor video over wijkverpleegkundige Mirjam Wagenvoorde

Carinova werkt met kleine wijkteams die verantwoordelijk zijn voor de verzorging en verpleging van cliënten in uw wijk. Hierdoor ziet u vertrouwde zorgverleners die u kent en wij u. Bovendien krijgt u minder verschillende verzorgenden en wijkverpleegkundigen over de vloer Afhankelijk van de situatie voert de wijkverpleegkundige zelf de zorg uit of doet dit in samenwerking met collega’s. De zorg wordt toegewezen aan een HBO of MBO-opgeleide verpleegkundige en of verzorgende C of IG, als de complexiteit en de stabiliteit van de situatie dit toelaten. De wijkverpleegkundige monitort de situatie en zorgt op basis van kennis van de situatie voor uitbreiding of terugbrengen van de zorg. En verwerkt dit in de evaluatie en het zorgplan. De wijkverpleegkundige coördineert uw zorg en houdt, wanneer u daarmee instemt, contact met uw huisarts, de specialist in het ziekenhuis en andere zorgverleners bij u in de wijk.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?
Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.

Aanmelden?
Dit kan via de huisarts, via het transferbureau in het ziekenhuis (hier kunt u aangeven naar welke organisatie uw voorkeur uitgaat). U kunt ook rechtstreeks contact op  nemen met Carinova door te bellen met 0900 8662 (24 uur, lokaal tarief). U wordt dan doorverbonden met het wijkteam of de wijkverpleegkundige neem contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

Klik hier voor video over wijkverpleegkundige Hanneke Eilander