Snel hulp

In het kort is ‘personenalarmering’ een systeem waarbij u altijd direct hulp kunt inroepen als dat nodig is. Met personenalarmering kunt u dus veilig en zelfstandig wonen met de zekerheid dat u altijd contact kunt maken met de buitenwereld in noodsituaties. Een reden om te kiezen voor personenalarmering kan zijn dat het u een veilig en prettiger gevoel geeft, bijvoorbeeld omdat u alleen en/of buitenaf woont. Personenalarmering mag en kan door iedereen gebruikt worden, hier is geen indicatie voor nodig.