Relaties

Ons werk vraagt om een stevige verankering in de samenleving en een goede samenwerkingsrelatie met andere organisaties. Naast alle onderstaande relaties willen wij graag ook de huisartsen, de gemeenten en het Zorgkantoor benoemen.

 • Inspectie Gezondheidszorg: Reguliere toezichtstaken
 • Nederlandse Zorgautoriteit: Beleidsregels
 • Autoriteit Consument en Markt: Toezicht en informatie
 • Ministerie Ministerie van VWS: Overeenkomsten m.b.t. projectgelden
 • Provincie Provincie Overijssel: Overeenkomsten m.b.t. projectgelden
 • Zwolle (Achmea): Zorginkoopovereenkomst 
 • Midden IJssel: Zorginkoopovereenkomst A
 • Menzis Twenthe: Zorginkoopovereenkomst, via Midden IJssel
 • Zorginstituut Nederland: Verkrijgen informatie en uitleg wet- en regelgeving
 • Zorgverzekeraars Nederland: Verkrijgen informatie en uitleg wet- en regelgeving
 • ENO: Financieringsovereenkomst
 • Zilveren Kruis: Financieringsovereenkomst
 • Diverse zorgverzekeraars: Contractering dieetadvisering, MSVT
 • Gemeente Diverse gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland: Financieringsovereenkomsten en samenwerkingsafspraken in het kader van de Wmo en de Wet Publieke Gezondheid t.b.v. de producten huishoudelijke verzorging, thuis- begeleiding, maatschappelijk werk, mantelzorg, jeugdgezondheidszorg en hulpmiddelen (pers. alarmering)
 • AZiH: Joint Venture HV
 • Diverse woningcorporaties:  Contracten m.b.t. hulpmiddelen en maatschappelijk werk
 • Enkele verzorgings- en verpleeghuizen, serviceflats: Contracten m.b.t. levering verpleging
 • & verzorging
 • Leveranciers HV: Contracten m.b.t. levering huishoudelijke verzorging
 • Emcart: Overeenkomst voor levering verstrekking hulpmiddelen
 • Medipoint: Overeenkomst voor levering verstrekking hulpmiddelen
 • Diverse scholen & samenwerkingsverbanden van scholen: Contracten m.b.t. levering
 • schoolmaatschappelijk werk
 • Diverse verzorgings- en verpleeghuizen: Overleg m.b.t. levering zorg
 • Diverse ziekenhuizen: Overleg over cliëntenzorg cure en/of care;
 • MCC Hardenberg: Afstemming zorgaanbod
 • Diverse platforms en overleggen op Gemeentelijk niveau: Activiteiten op het gebied van wonen,werken, zorg en welzijn
 • Regionale zorgnetwerken: Lidmaatschap
 • Ketenzorgnetwerken/projecten: Lidmaatschap netwerken CvA, netwerk dementie, netwerk palliatieve
 • zorg, netwerk decubitus, project regionale injectiezorg.
 • Stichting Welzijn Ouderen, e.d.: Afstemming welzijn-zorg
 • ActiZ: Lidmaatschap
 • MO-groep: Lidmaatschap
 • Mezzo: Lidmaatschap
 • Hogeschool Windesheim: Opleiding en onderzoek
 • Hogeschool Saxion: Opleiding
 • ROC Landstede: Opleiding
 • ROC Aventus: Opleiding
 • OAZ: Advisering subsidiegelden
 • Diverse zorgverzekeraars: Collectiviteit
 • Diverse uitzendorganisaties: Levering personeel
 • ING Bank: Huisbankier en kapitaalverschaffer
 • Rabo Bank: Huisbankier en kapitaalverschaffer HV
 • CIZ: Afstemming en informatie
 • BDO contractering: Contracten m.b.t. accountantscontrole
 • Walvis Certificatie