Regioverpleegkundige

Binnen woonzorglocaties is de bezetting in de avonduren, de nacht en het weekeinde een aandachtspunt. De nachtdiensten worden nu, vanaf 2020, ingevuld met o.a. regioverpleegkundigen. In de regio Salland hebben Solis, Carinova, Ludgerus, Zorggroep Apeldoorn, de Parabool, European Care Residence (ECR), ’t Dijkhuis, het Zand, Humanitas, Trimenzo, ZGR daarvoor hun gezamenlijke krachten gebundeld.

De zorgorganisaties hebben een gezamenlijke pool van verpleegkundigen opgezet (de zogenaamde ‘regioverpleegkundigen’) die in eerste instantie de nachten voor hun rekening nemen. UIteindelijk zal dit worden uitgebreid naar ook de  avonden en weekenden. De regioverpleegkundigen kunnen worden ingezet daar waar nodig en daarbij streven ze om binnen 30 minuten aawezig te zijn. Voor meer informatie zie www.regioverpleegkundige.nl