Ravelijn

Als een van de eerste organisaties startte Carinova in 2008 met een nieuw woonconcept, kleinschalig wonen in het Ravelijn te Deventer. In de kleinschalige woonvorm Ravelijn voeren oudere bewoners, 6 tot 8 per woongroep, gezamenlijk onder zorg en begeleiding, een huishouden. Het is zo gewoon mogelijke wonen met de noodzakelijke zorg en behandeling. De bewoners kunnen hun eigen leven inrichten. Medewerkers houden rekening met gewoontes en dagindeling, zodat het gevoel van thuis zo goed mogelijk wordt benaderd.

Kwaliteitskader
Kerngegevens. Op de locatie Ravelijn hebben wij 24 appartementen. Wij bieden op deze locatie 7 x 24 uur zorg en dienstverlening met medische, psychosociale en paramedische behandeling. Bewoners beschikken over een ruime zit-slaapkamer. Er wordt gemeenschappelijk gebruik gemaakt van een fraai ingerichte huiskamer. Zorg en behandeling wordt geboden op basis van de indicatie en de afspraken in het zorgleefplan. 

Naast Ravelijn kent Carinova  meerdere kleinschalige locaties: Graaf Florishof in Deventer en in Raalte Jan van Arkel I en II en III en De Braak.