Psycholoog

De psycholoog is betrokken bij cliënten van de woonzorg, bij cliënten die op de revalidatie verblijven en bij cliënten van de dagbehandeling. 

Woonzorg
Bij de woonzorg houdt de psycholoog zich bezig met het gedrag en de stemming van bewoners. Wanneer er moeilijkheden zijn in gedrag, zoals boosheid, onbegrip of angst kan de psycholoog ingeschakeld worden om mee te denken hoe het ongewenste gedrag verminderd kan worden. Dit heeft als doel om de bewoner zich prettiger te laten voelen. Door na te denken hoe de zorg op de persoon afgestemd kan worden, wordt er geprobeerd om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving en behoeften van de bewoner. Op elke afdeling is er wekelijks een gedragsspreekuur, waarbij gedrag besproken wordt samen met verpleegkundige, arts en psycholoog. Tijdens dit gedragsspreekuur worden afspraken gemaakt ter omgang met het gedrag.

Bij zorgen om de stemming speelt de psycholoog een belangrijke rol in de behandeling. Door het inzetten van verschillende interventies, zoals gesprekken, activeren, structuur bieden, muziektherapie, behandelt de psycholoog een verminderde stemming. 

Revalidatie
De psycholoog is onderdeel van het multidisciplinaire team, wat tevens bestaat uit artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Het team kijkt samen met de cliënt welke therapieën noodzakelijk zijn voor een optimaal herstel. Het multidisciplinaire team denkt ook na over welke woonomgeving en daginvulling passend zijn na de periode van revalideren.

De psycholoog inventariseert het cognitief functioneren (functioneren van de denkprocessen) bij cliënten waar vermoedens zijn van cognitieve problemen of die een beroerte hebben gehad. Een beroerte kan grote impact hebben op het dagelijks functioneren. Door de cognitieve gevolgen in kaart te brengen, kan de revalidatie geoptimaliseerd worden.

Na een val, beroerte of operatie kan het zijn dat er moeilijkheden ontstaan bij het verwerken van de gebeurtenis. De psycholoog kan helpen om te leren gaan met de gevolgen van een aandoening. Ook kan de psycholoog een rol spelen bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis.

 

Vakgroep psychologie:

-          Bert Theunens                 (GZ-psycholoog)
-          Moniek van der Zanden    (GZ-psycholoog)
-          Leana Lemm                   (psycholoog)
-          Anne Nijman                   (psycholoog)
-          Daniëlle Vrijhoef              (psycholoog)
-          Alice Klooster                  (psycholoog)
-          Marjolein Barendse          (psychodiagnostisch medewerker)