Opdrachtformulier voorbehouden handelingen

Voor het laten verrichten van 'voorbehouden handelingen' door verpleegkundigen/verzorgenden bij cliënten van Carinova, verzoeken wij huisartsen om gebruik te maken van het formulier 'Uitvoeringsverzoek'. 

De Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handelingen dient te worden ondertekend door de (huis)arts/verpleeghuisarts/specialist en degene die de opdracht accepteert. Voor zover het redelijkerwijs noodzakelijk is geeft de arts aanwijzingen omtrent het verrichten van de handeling. 

U kunt hier het formulier als pdf-bestand downloaden.