Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Carinova bestaat uit 9 OR-leden . Binnen de Ondernemingsraad zijn alle bedrijfsonderdelen van Carinova vertegenwoordigd, t.w. Woon- en Thuiszorg, Carinova WMO Diensten BV , Carinova Services BV en de Ondersteunende Diensten.

De Ondernemingsraad vergadert 1x per week. Daarnaast vindt er 1x per 4 weken een overlegvergadering met de bestuurder plaats.

De ondernemingsraad van Carinova heeft gekozen voor een vorm van medezeggenschap dat past bij de huidige organisatie, waar gewerkt wordt met zelfsturende teams. Binnen de zeggenschap én medezeggenschap van Carinova wordt gewerkt met een participatieparagraaf. In grote lijnen betekent dit dat voorafgaand aan het opmaken van beleid er een opdrachtverlening wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze medewerkers kunnen participeren bij het opmaken van het beleid. Deze opdrachtverlening wordt toegelicht en besproken met de OR. Afhankelijk van het onderwerp kan de OR zelf een OR-lid laten deelnemen aan een participatiewerkgroep of er wordt een OR-lid als contactpersoon toegewezen voor de participatie-werkgroep. De OR heeft in dit geval een meer controlerende rol.

Met deze manier van werken kunnen betrokken en/of deskundige medewerkers meewerken aan het ontwikkelen van nieuw beleid en het nemen van belangrijke besluiten. Hiermee wordt de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.