Stichting Groen en Mens schenkt nestkasten aan Sint Jozef

10 April 2018

Peter Heijke van de Stichting Groen en Mens heeft 12 nestkasten opgehangen rond Carinova woonzorglocatie Sint Jozef in Deventer . De nestkasten zijn gemaakt door de houtwerkplaats van de Parabool in Heeten. De nestkasten zijn zichtbaar vanuit diverse  woongroepen aan de Van Oldenielstraat. Ook in de bomen naast het wandelpad buiten bij woongroep 2 en 3 zijn diverse nestkasten opgehangen. De eerste bewoners, koolmezen, zijn al één uur na oplevering gespot. Natuurlijk gaan we er van uit dat alle nestkasten bewoond gaan worden. De Stichting Groen en Mens willen we hierbij van harte bedanken voor de nestkasten.


Stichting Groen en Mens
De Stichting Groen en Mens is in 2013 opgericht. Na zijn vertrek bij de Stichting Natuur Anders wilde initiatiefnemer Peter Heijke zich graag blijven inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschappelijke waarden in de gemeenten Deventer en Voorst. Daarnaast wil hij graag een bijdrage leveren aan het lenigen van de noden van mensen in Oost-Europa door bij te dragen aan de verbetering van het welzijn van de mensen in dat gebied in algemene zin, doch in het bijzonder door bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid, het onderwijs, de ouderen- en gehandicaptenzorg, de duurzame landbouw en de natuur.