Samenwerking Carinova & Stichting Present ook vastgelegd in een convenant!

30 Augustus 2016
Samenwerking Carinova & Stichting Present ook vastgelegd in een convenant!

Op maandag 29 augustus ondertekenden Frits Schutte, bestuurslid Present Deventer en Jan Griepink, zorgdirecteur Carinova de overeenkomst in de Present vestiging aan de Lange Zandstraat in Deventer. Met de ondertekening bevestigen beide partijen de goede samenwerking die al begon in 2006.

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere sociale verbanden, vrienden, buurtgenoten of gezinsleden zetten zich in. Zij zetten zich in voor een ander met een hulpvraag waarvoor het eigen netwerk ontoereikend is of wie problemen hebben op het gebied van financiën of gezondheid. In de praktijk betreft dat bijvoorbeeld ouderen, chronische zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders of dak- en thuislozen.

Een van de kernwaarden van Present is ‘Dichtbij Verbinden’. Dat past zeer goed bij het motto van Carinova ‘Vertrouwd Dichtbij’. Ook Carinova bouwt aan netwerken met maatschappelijke partners en wil tegelijkertijd mensen in hun eigen omgeving aan elkaar verbinden. Carinova ondersteunt de inzet van vrijwilligers van Stichting Present van harte omdat dit past bij haar eigen visie en werkwijze . De  activiteiten van de vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op bestaande zorg van Carinova

Met de ondertekening onderstrepen beide partijen de sociale verantwoordelijkheid en het belang van de vrijwillige inzet voor mensen die hulp nodig hebben. Dat kunnen sociale activiteiten zijn met of voor een groep hulpontvangers of klusgerichte activiteiten bij mensen in-en-om het huis. Zij kunnen door Carinova medewerkers bij Present worden aangemeld. In 2015 waren er 29 groepen via Carinova Present.

Het convenant is vastgesteld voor 2016 en 2017. Stichting Present is afhankelijk van giften, sponsoring en subsidies. Daarom stelt Carinova jaarlijks een bedrag beschikbaar aan Present Deventer.