Opening Carinova woonzorglocatie De Hartkamp, Jan van Arkel3 en het Centraal Hart

05 Oktober 2015

Op maandagmiddag 5 oktober zal wethouder Gosse Hiemstra, samen met een cliënt en een medewerker van Carinova, de officiële opening verrichten van het Centraal Hart en de kleinschalige woonvorm Jan van Arkel3 op woonzorglocatie De Hartkamp in Raalte. 

Het nieuwbouw project Jan van Arkel3 en het Centraal Hart van Carinova woonzorglocatie De Hartkamp startte vorig jaar op 3 november. In het Centraal Hart zijn de algemene voorzieningen opgenomen zoals entree, grandcafé en multifunctionele ruimten. Binnen de kleinschalige woonvorm Jan van Arkel3 kan aan 32 cliënten wonen, zorg en behandeling worden geboden. Vanaf 13 oktober kunnen zij hun nieuwe onderkomen betrekken. Op maandag 5 oktober van 15.30 uur tot 17.30 uur zijn alle buurtbewoners uit Raalte-Zuid en belangstellenden van harte welkom op De Hartkamp om zelf een kijkje te komen nemen.

Voor de wijk, door de wijk
De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat inwoners zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarom ontwikkelt de gemeente woonservicegebieden. Binnen het woonservicegebied Raalte-Zuid wordt dit vormgegeven door middel van het Centraal Hart op de Hartkamp. In het Centraal Hart worden activiteiten ontwikkeld voor bewoners uit de buurt. Het wordt dan ook een ontmoetingsplek en een buurtcentrum voor alle bewoners van Raalte-Zuid. Een werkgroep is hiermee aan de slag en nodigt met nadruk wijkbewoners uit een bijdrage te leveren. Tijdens de open dag, op maandag 5 oktober van 15.30 uur tot 17.30 uur, zijn de werkgroep leden aanwezig om vragen te beantwoorden. Tevens is er een ideeënbus waarin men wensen en ideeën kan achterlaten.