Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Carinova

22 Oktober 2014
Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Carinova

 Per 15 december 2014 is de heer H. (Henk) van Zwam benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur van Carinova. Hij volgt daarmee de heer J. (Johan) Gerestein op die de organisatie per 1 november verlaat in verband met zijn pensioen.

Henk van Zwam (foto) vormt samen met Leontine Verhoeven de Raad van Bestuur. In onderling overleg vindt de portefeuilleverdeling plaats.

Henk van Zwam is momenteel hoofdcommissaris van de landelijke eenheid Nationale Politie. Voor zijn functie als hoofdcommissaris was hij werkzaam als Korpschef Gelderland-Zuid en Chef District Zuid Regiopolitie IJsselland. Naast zijn politieofficiersopleiding heeft hij ook Informatiemanagement gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Met de benoeming van Henk van Zwam is de continuïteit van het beleid en het bestuur van Carinova op goede wijze geborgd. Zeker door zijn expertise, betrokkenheid en gerichtheid op samenwerking kan hij sturing geven aan Carinova in een snel veranderend zorglandschap.

Siem van Groningen,
voorzitter Raad van Toezicht