Minisymposium - Lerend Netwerk Carintreggeland, Sensire en Carinova

03 Oktober 2018

Positieve energie, een open cultuur en samenwerking kenmerkten de prachtige middag tijdens het minisymposium op 25 september jl. georganiseerd door Carintreggeland vanuit Lerend Netwerk. Het Lerend Netwerk is een samenwerking tussen collega’s van verschillende disciplines van Carintreggeland, Sensire en Carinova.

Voor dit symposium waren per organisatie 15 medewerkers uitgenodigd om deel te nemen. Het symposium bestond uit een drietal workshops: ‘Eigenaarschap bevoegd en bekwaam van medewerkers’, ‘Zorgtechnologie’ en ‘Communicatie met mantelzorgers’. Er heerste een opensfeer waarin laagdrempelig ideeën en ervaringen konden worden uitgewisseld. 

Datingtafel
Aan de datingtafel kwamen mooie afspraken tot stand tussen de verschillende organisaties! Daarnaast was er gelegenheid om afspraken met elkaar te maken om een dagdeel met elkaar mee te lopen en zo kennis met elkaar te kunnen delen.

Vervolg
Op 19 november a.s. vindt het rondetafelgesprek bij Sensire plaats waar de ervaringen zullen worden gedeeld die zijn opgedaan tijdens het kijkje bij elkaar in de keuken, naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt aan de datingtafel. In 2019 zullen er ook verschillende themabijeenkomsten worden georganiseerd. Een mooie samenwerking die verder vorm zal worden gegeven in het komende jaar.