In voor zorg! spreekt waardering uit voor verandering

25 September 2015

In voor zorg! bood Carinova praktische ondersteuning bij de realisatie van een nieuwe organisatiestructuur met minimale overhead en het werken met zelfstandige teams. Met de nieuwe organisatie kan Carinova beter inspelen op zorgvragen van cliënten en de zelfredzaamheid verhogen. In voor zorg! is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans. In een recente publicatie delen zij hun positieve ervaringen bij Carinova.

 

Beleving van cliënten en medewerkers
Er hebben honderden medewerkers meegedacht over de verandering. Ook de deelname van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad was groot. Daarnaast gaf een duidelijke communicatiestrategie en een creatieve uitvoering medewerkers meer inzicht in de reden en de visie van de verandering. In voor zorg! benadrukt dat mede dankzij de zeer betrokken medewerkers en ondanks alle veranderingen en drukte, Carinova de focus op de cliënt heeft weten te behouden. Een constatering die Carinova Raad van Bestuur en directie van harte onderschrijft.

 

Omvang verandering
Het veranderingstraject dat Carinova heeft doorlopen was grootschalig. Het raakte de hele organisatie. In relatief korte tijd is naast de dagelijkse werkzaamheden het nieuwe bedrijfsmodel en andere werkwijze geïmplementeerd. Het resultaat is dat Carinova nu 120 zelfstandige functionerende teams heeft en dat er een forse reductie is doorgevoerd in management en ondersteunende diensten. Medewerkers zijn overwegend positief over het zelfstandig werken. De teams kunnen beter inspelen op de vraag van cliënten door de toegenomen regelruimte. Met de nieuwe organisatie is Carinova voorbereid op de toekomst.