Eindrapportage van toezicht

05 Juli 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft maandag 4 juli jl. haar eindrapportage van toezicht op 150 verpleegzorginstellingen gepubliceerd. Woonzorgcentrum De Hartkamp in Raalte en verpleeghuis Sint Jozef in Deventer kregen in januari 2015 een inspectiebezoek van de IGZ. De inspectie stelde toen vast dat er verder geen bijzonderheden meer waren na aanleiding van eerdere bezoeken in 2014. Het toezicht bezoek werd daarmee afgesloten.

Het is goed om vast te stellen dat Carinova niet in de eindrapportage van 150 verpleegzorginstellingen voorkomt. Dat is te danken aan de inzet van Carinova waarbij gestuurd wordt op kwaliteit en veiligheid voor cliënten en medewerkers. Dit zijn zaken die dagelijks onze volle aandacht vragen. Denk bijvoorbeeld aan hygiëne, medicatieveiligheid, werken volgens protocollen/richlijnen en vrijheidsbeperkende maatregelen.