Constructief overleg verzuimprotocol

27 Maart 2018

In een constructief gezamenlijk overleg op 27 maart 2018 tussen de vakorganisaties FNV, NU’91, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, ondernemingsraad en het bestuur van Carinova is naar aanleiding van de ontstane situatie rond het verzuimprotocol overeenstemming bereikt over het volgende. 

Het huidige verzuimprotocol is met onmiddellijke ingang ingetrokken. Op vrijdag 6 april vindt overleg plaats tussen de vakorganisaties, ondernemingsraad en Carinova om overeenstemming te bereiken over een nieuw te vormen verzuimprotocol. 

Het is nooit de bedoeling van Carinova geweest om in strijd te handelen met de wet- en regelgeving. Carinova hecht, evenals de vakorganisaties, aan goed werkgeverschap. 

Indien medewerkers benadeeld zijn kunnen zij contact opnemen met de personeelsafdeling van Carinova. Carinova en vakorganisaties onderschrijven het belang van een positieve beeldvorming in de branche. Een goed en helder verzuimprotocol levert hier een bijdrage aan.