Carinova en Klimmendaal geven anders vorm aan CVA-revalidatie

21 Oktober 2016

Carinova en Klimmendaal hebben besloten de huidige samenwerking rondom de gezamenlijke CVA-revalidatieunit (CRU) per 1 januari 2017 te beëindigen. Vanaf die datum wordt de samenwerking anders vormgegeven waarbij de ketenzorg voor CVA-patiënten optimaal verloopt en bestaande kennis en samenwerkingsrelaties behouden blijven.

In 2005 is een samenwerkingsverband ontstaan tussen Carinova en Klimmendaal (voorheen ViaReva) voor een gezamenlijke CVA-revalidatieunit (CRU). Jaarlijks hebben ruim 100 mensen klinisch gerevalideerd binnen deze CRU.

Er zijn de laatste jaren echter veel veranderingen geweest in de organisatie en financiering van CVA-zorg. Carinova en Klimmendaal hebben geanalyseerd hoe ze deze zorg voor de patiënt in de toekomst zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Daarom is gekozen voor concentratie van klinische medisch specialistische revalidatie bij Klimmendaal locatie Zutphen, Arnhem of Apeldoorn. Poliklinische CVA-revalidatie blijft beschikbaar in Deventer bij Klimmendaal op de locatie in het Deventer Ziekenhuis. En voor geriatrische revalidatie blijven patiënten welkom bij Carinova in Deventer.

Het verbeteren van de zorg voor CVA-patiënten is sinds de oprichting van de CRU een bindende factor tussen Klimmendaal en Carinova. De samenwerking tussen de organisaties heeft in de afgelopen jaren veel opgeleverd en dat zal ook in de nieuwe samenwerkingsvorm gecontinueerd worden.